VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

  Chính tả Tuần 7 trang 29 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền vào chỗ trống và ghi lại lời giải cấu đố:

  a, tr hoặc ch

     Mình ….òn mũi nhọn

     ….ẳng phải bò ….âu

     Uống nước ao sâu

     Lên cày ruộng cạn

           Là: …………….

  b, iên hoặc iêng

     Trên trời có g…. nước trong

  Con k…. chẳng lọt ,con ong chẳng vào

           Là: …………

  Trả lời:

  a, tr hoặc ch

     Mình tròn mũi nhọn

     Chẳng phải bò trâu

     Uống nước ao sâu

     Lên cày ruộng cạn

           Là: cái bút mực

  b, iên hoặc iêng

     Trên trời có giếng nước trong

  Con kiến chẳng lọt ,con ong chẳng vào

           Là: quả dừa

  2: Viết những chữ cái và tên còn thiếu trong bảng sau :

  Số thứ tự Chữ Tên chữ
  1 q
  2
  3
  4
  5 th
  6 tê e-rờ
  7 u
  8
  9
  10 x
  11 i dài

  Trả lời:

  Số thứ tự Chữ Tên chữ
  1 q quy
  2 r e-rờ
  3 s ét-sì
  4 t
  5 th tê hát
  6 tr tê e-rờ
  7 u u
  8 ư ư
  9 v
  10 x ích xì
  11 y i dài

  Luyện từ và câu Tuần 7 trang 30, 31 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới

  a, M: Trẻ em như búp trên cành

  Biết ăn ngủ , biết học hành là ngoan

  b, Ngôi nhà như trẻ nhỏ

  Lớn lên với trời xanh

  c, Cây pơ mu đầu dốc

  Im như người lính canh

  Ngựa tuần tra biên giới

  Dừng đỉnh đèo hí vang

  d, Bà như quả ngọt chín rồi

  Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng

  Sự vật A Từ so sánh Sự vật B
  M:a) Trẻ em như búp trên cành
  b)
  c)
  d)

  Trả lời:

  Sự vật A Từ so sánh Sự vật B
  M:a) Trẻ em như búp trên cành
  b) Ngôi nhà như trẻ nhỏ
  c) Cây pơ –mu như người lính canh
  d) Bà như quả ngọt chín rồi

  2: Đọc lại bà tập đọc Trận bóng dưới lòng đường ( sách Tiếng Việt 3, tập một trang 54). Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống

  a, Chỉ hoạt động chơi bóng các bạn nhỏ M: bấm bóng,…………
  b, Chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già M: hoảng sợ,…………….

  Trả lời:

  a, Chỉ hoạt động chơi bóng các bạn nhỏ M: bấm bóng, cướp bóng, chuyền bóng, dốc bóng, sút bóng
  b, Chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già M: hoảng sợ, bỏ chạy , mếu máo , xin lỗi

  3: Tìm và viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em :

  Trả lời:

  – Hoạt động : dậy sớm chào mẹ trước

  – Trạng thái : náo nức , tự tin

  Luyện từ và câu Tuần 7 trang 30, 31 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới

  a, M: Trẻ em như búp trên cành

  Biết ăn ngủ , biết học hành là ngoan

  b, Ngôi nhà như trẻ nhỏ

  Lớn lên với trời xanh

  c, Cây pơ mu đầu dốc

  Im như người lính canh

  Ngựa tuần tra biên giới

  Dừng đỉnh đèo hí vang

  d, Bà như quả ngọt chín rồi

  Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng

  Sự vật A Từ so sánh Sự vật B
  M:a) Trẻ em như búp trên cành
  b)
  c)
  d)

  Trả lời:

  Sự vật A Từ so sánh Sự vật B
  M:a) Trẻ em như búp trên cành
  b) Ngôi nhà như trẻ nhỏ
  c) Cây pơ –mu như người lính canh
  d) Bà như quả ngọt chín rồi

  2: Đọc lại bà tập đọc Trận bóng dưới lòng đường ( sách Tiếng Việt 3, tập một trang 54). Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống

  a, Chỉ hoạt động chơi bóng các bạn nhỏ M: bấm bóng,…………
  b, Chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già M: hoảng sợ,…………….

  Trả lời:

  a, Chỉ hoạt động chơi bóng các bạn nhỏ M: bấm bóng, cướp bóng, chuyền bóng, dốc bóng, sút bóng
  b, Chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già M: hoảng sợ, bỏ chạy , mếu máo , xin lỗi

  3: Tìm và viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em :

  Trả lời:

  – Hoạt động : dậy sớm chào mẹ trước

  – Trạng thái : náo nức , tự tin

  Chính tả Tuần 7 trang 31, 32, 33 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền en hoặc oen vào chỗ trống :

  – Nhanh nh….

  – Sắt h…. gỉ

  – Nh…. miệng cười

  – H…. nhát

  Trả lời:

  – Nhanh nhẹn

  – Sắt hoen gỉ

  – Nhoẻn miệng cười

  – Hèn nhát

  2: Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây:

  a)

  trung
  chung
  trai
  chai
  trống
  chống

  b)

  kiên
  kiêng
  miến
  miếng
  tiến
  tiếng

  Trả lời:

  a)

  trung trung thu, tập trung, trung lập
  chung chung sức, chung kết, chung quanh
  trai ngọc trai, con trai, bạn trai
  chai chai lì, chai lọ, chai mặt
  trống trống vắng, cái trống, chỗ trống
  chống chống đối, chống gậy, chống trả

  b)

  kiên kiên nhẫn, kiên cường, kiên quyết
  kiêng ăn kiêng, kiêng cữ, kiêng dè
  miến sợi miến, miến gà, làm miến
  miếng miếng bánh, miếng thịt, miếng trầu
  tiến tiến lên, tiên tiến, tiến công
  tiếng tiếng hát, tiếng nói, nổi tiếng

  Tập làm văn Tuần 7 trang 33, 34 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Dựa theo truyện Không nỡ nhìn , trả lời câu hỏi :

  a, Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ?

  b, Bà cụ ngồi cạnh anh hỏi điều gì ?

  c, Anh trả lời thế nào ?

  d, Em có nhận xét gì về anh thanh niên ?

  Trả lời:

  a, Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ?

  – Anh thanh niên ngồi ôm mặt trên xe buýt.

  b, Bà cụ ngồi cạnh anh hỏi điều gì ?

  – Bà cụ hỏi anh : “ Cháu nhức đầu à ? Có cần xoa dầu không ?”

  c, Anh trả lời thế nào ?

  – Anh thanh niên trả lời là không lỡ nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng trên xe .

  d, Em có nhận xét gì về anh thanh niên ?

  – Anh thanh niên là người ích kỉ , lại tỏ ra ta là người lịch sự

  2: Để cùng các bạn tổ chức tốt một cuộc họp tổ , em hãy chọn nội dung thích hợp ( bằng cách gạch dưới nội dung em chọn )

  a, Tôn trọng luật đi đường

  b, Bảo vệ của công

  c, Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

  Trả lời:

  a, Tôn trọng luật đi đường

  b, Bảo vệ của công

  c, Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

  3: Ghi vắt tắt những ý chính cần nói :

  a, Mục đích cuộc họp :

  b, Tình hình :

  c, Nguyên nhân :

  d, Cách giải quyết :

  e, Giao việc cho các bạn :

  Trả lời:

  a, Mục đích cuộc họp : Bàn về việc giúp đỡ bạn Thảo để bạn ấy có thể tiếp tục đến trường

  b, Tình hình : Bạn Thảo có ý định nghỉ học

  c, Nguyên nhân : Nhà bạn Thảo quá nghèo không đủ tiền để mua dụng cụ học tập cho Thảo gia đình lại neo đơn .

  d, Cách giải quyết : Cả lớp đến thăm và động viên Thảo tiếp tục đến lớp , đóng góp giúp đỡ bạn Thảo . Phân công các thành viên của lớp đến nhà giúp đỡ công việc nhà cho bạn Thảo

  e, Giao việc cho các bạn : Lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng đến nhà Thảo , cả lớp cùng thực hiện chia sẻ công việc với bạn Thảo

  Tập làm văn Tuần 7 trang 33, 34 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Dựa theo truyện Không nỡ nhìn , trả lời câu hỏi :

  a, Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ?

  b, Bà cụ ngồi cạnh anh hỏi điều gì ?

  c, Anh trả lời thế nào ?

  d, Em có nhận xét gì về anh thanh niên ?

  Trả lời:

  a, Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt ?

  – Anh thanh niên ngồi ôm mặt trên xe buýt.

  b, Bà cụ ngồi cạnh anh hỏi điều gì ?

  – Bà cụ hỏi anh : “ Cháu nhức đầu à ? Có cần xoa dầu không ?”

  c, Anh trả lời thế nào ?

  – Anh thanh niên trả lời là không lỡ nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng trên xe .

  d, Em có nhận xét gì về anh thanh niên ?

  – Anh thanh niên là người ích kỉ , lại tỏ ra ta là người lịch sự

  2: Để cùng các bạn tổ chức tốt một cuộc họp tổ , em hãy chọn nội dung thích hợp ( bằng cách gạch dưới nội dung em chọn )

  a, Tôn trọng luật đi đường

  b, Bảo vệ của công

  c, Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

  Trả lời:

  a, Tôn trọng luật đi đường

  b, Bảo vệ của công

  c, Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

  3: Ghi vắt tắt những ý chính cần nói :

  a, Mục đích cuộc họp :

  b, Tình hình :

  c, Nguyên nhân :

  d, Cách giải quyết :

  e, Giao việc cho các bạn :

  Trả lời:

  a, Mục đích cuộc họp : Bàn về việc giúp đỡ bạn Thảo để bạn ấy có thể tiếp tục đến trường

  b, Tình hình : Bạn Thảo có ý định nghỉ học

  c, Nguyên nhân : Nhà bạn Thảo quá nghèo không đủ tiền để mua dụng cụ học tập cho Thảo gia đình lại neo đơn .

  d, Cách giải quyết : Cả lớp đến thăm và động viên Thảo tiếp tục đến lớp , đóng góp giúp đỡ bạn Thảo . Phân công các thành viên của lớp đến nhà giúp đỡ công việc nhà cho bạn Thảo

  e, Giao việc cho các bạn : Lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng đến nhà Thảo , cả lớp cùng thực hiện chia sẻ công việc với bạn Thảo

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1088

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email