Chương 3: Hình học

Bài 1 trang 106 VBT Toán 5 Tập 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Độ dài đáy hình tam giác 13cm 32dm 4,7m Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 1 Trang 106 Vbt Toan 5 Tap 1
Chiều cao hình tam giác 7cm 40dm 3,2m Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 1 Trang 106 Vbt Toan 5 Tap 1 1
Diện tích hình tam giác

Lời giải:

Độ dài đáy hình tam giác 13cm 32dm 4,7m Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 1 Trang 106 Vbt Toan 5 Tap 1
Chiều cao hình tam giác 7cm 40dm 3,2m Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 1 Trang 106 Vbt Toan 5 Tap 1 1
Diện tích hình tam giác 45,5cm2 640dm2 7,52m2 Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 1 Trang 106 Vbt Toan 5 Tap 1 2

Bài 2 trang 107 VBT Toán 5 Tập 1: Tính diện tích hình tam giác vuông (theo công thức):

Diện tích hình tam giác vuông là:

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 2 Trang 107 Vbt Toan 5 Tap 1
Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 2 Trang 107 Vbt Toan 5 Tap 1 1
Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 2 Trang 107 Vbt Toan 5 Tap 1 2

a) Diện tích hình tam giác ABC là: ………………………

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 2 Trang 107 Vbt Toan 5 Tap 1 3

b) Diện tích hình tam giác DEG là:……………………………….

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 2 Trang 107 Vbt Toan 5 Tap 1 4

Diện tích hình tam giác ABC là:

3 × 4 : 2 = 6 (cm2)

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 2 Trang 107 Vbt Toan 5 Tap 1 5

Diện tích hình tam giác DEG là:

5 × 4 : 2 = 10 (cm2)

Bài 3 trang 108 VBT Toán 5 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Cho hình bình hành MNPQ có đáy PQ= 5cm và chiều cao MH=3cm.

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5 Bai 3 Trang 108 Vbt Toan 5 Tap 1

Diện tích hình tam giác MQP là: ……………………………

Diện tích hình tam giác MNP là: ……………………………

Lời giải:

Diện tích hình tam giác MQP là:

5 × 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Diện tích hình tam giác MNP bằng diện tích hình tam giác MQP vì chúng có hai đáy bằng nhau (MN= PQ) và chiều cao bằng nhau (là chiều cao hình bình hành MH = 3cm).

Do đó diện tích hình tam giác MNP là 7,5 cm2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận