1. Con người và sức khỏe

Câu 1 (trang 27 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Quan sát hình vẽ sau:

Trả lời:

a) Điền số vào chỗ … cho phù hợp với hình vẽ.

   – Gia đình A có 3 thế hệ

   – Gia đình B có 2 thế hệ

   – Gia đình C có 1 thế hệ

b) Hoàn thành bảng sau:

Gia đình Thành viên gia đình
Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Thế hệ thứ 3
A Ông bà Bố mẹ Con
B Bố mẹ Con
C Vợ chồng

Câu 2 (trang 28 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): a) Đánh dấu x vào (. . .) trước từ chỉ thành viên có trong gia đình bạn.

Trả lời:

a) Đánh dấu x vào (. . .) trước từ chỉ thành viên có trong gia đình bạn.

   (. . .) Ông

   ( X ) Bà

   (. . .) Bố

   ( X ) Mẹ

   (. . .) Anh

   ( X ) Chị

   (. . .) Em

   ( X ) Bản thân

b) Điền số hoặc từ vào chỗ … cho phù hợp với gia đình bạn.

   – Gia đình tôi có 3 thế hệ

   – Bà là người nhiều tuổi nhất.

   – Tôi là người ít tuổi nhất

Câu 3 (trang 28 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

Trả lời:

a) Gia đình một thế hệ là gia đình có:

   ( X ) Vợ và chồng cùng chung sống.

   (. . .) Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

   (. . .) Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

b) Gia đình hai thế hệ là gia đình có:

   (. . .) Vợ và chồng cùng chung sống.

   ( X ) Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

   (. . .) Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

c) Gia đình ba thế hệ là gia đình có:

   (. . .) Vợ và chồng cùng chung sống.

   (. . .) Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

   ( X ) Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Câu 1 (trang 29 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Quan sát hình 1 trang 40 trong sách giáo khoa rồi nối những từ ngữ ở cột A hoặc cột B với cột C sao cho phù hợp.

Trả lời:

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3 Bai 20 Ho Noi Ho Ngoai 1

Câu 2 (trang 29 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Viết tên những người họ hàng thân thích của bạn vào bảng.

Trả lời:

Họ nội Họ ngoại
Ông nội, bà nội, bố, mẹ, anh chị em ruột của bố và con cái của họ. Ông ngoại, bà ngoại, bố, mẹ, anh chị em ruột của mẹ và con cái của họ.

Câu 3 (trang 29 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Bạn đã làm gì để thể hiện sự yêu quý, quan tâm và giúp đỡ những người họ hàng thân thích của mình?

Trả lời:

– Tôn kính lễ phép với bậc ông bà, cha chú như với cha mẹ mình.

– Hòa đồng, thân thiện cùng các anh chị em họ hàng.

– Quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

Câu 1 (trang 30 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Quan sát hình trang 42 trong sách giáo khoa, chọn từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp

Con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại

Trả lời:

  – Bố của Quang và Thủy là con trai của ông bà.

  – Mẹ của Hương và Hồng là con gái của ông bà.

  – Mẹ của Quang và Thủy là con dâu của ông bà.

  – Bố của Hương và Hồng là con rể của ông bà.

  – Quang và Thủy là cháu nội của ông bà.

  – Hương và Hồng là cháu ngoại của ông bà.

Câu 2 (trang 30 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Viết chữ Đ vào (. . .) trước câu đúng, chữ S vào (. . .) trước câu sai.

Trả lời:

   ( Đ ) Quang gọi Hương và Hồng là em

   ( S ) Quang gọi mẹ của Hương là dì.

   ( Đ ) Quang gọi bố của Hương là chú

   ( Đ ) Hương gọi bố, mẹ của Quang là bác.

   ( Đ ) Hương gọi Quang là anh

   ( S ) Hương gọi Thủy là em.

Câu 3 (trang 31 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Dựa vào sơ đồ trang 43 trong sách giáo khoa để vẽ sơ đồ họ nội, sơ đồ họ ngoại của bạn

Trả lời:

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3 Bai 21 22 Thuc Hanh Phan Tich Va Ve So Do Moi Quan He Ho Hang 1

Câu 1 (trang 32 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Viết chữ Đ vào (. . .) trước câu trả lời đúng, chữ S vào (. . .) trước câu trả lời sai.

Trả lời:

*Để phòng cháy khi đun nấu, chúng ta phải làm gì?

   ( Đ ) Tắt bếp khi sử dụng xong

   ( S ) Không trông coi khi đun nấu

   ( S ) Để những thứ dể cháy ở gần bếp

Câu 2 (trang 32 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Quan sát kĩ trong nhà, trong bếp của gia đình bạn và liệt kê những thứ dễ cháy rồi viết vào chỗ … trong bảng

Trả lời:

Những thứ dễ cháy Hiện chúng được để ở đâu? Ghi chú (đề nghị cách cất giữ an toàn hơn nếu cần)
Can dầu hỏa (hoặc xăng)

Giấy báo

Bình gas

Trong góc nhà kho.

Nhà kho

Góc bếp

Câu 3 (trang 32 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3): Hãy nêu nguyên nhân của những vụ cháy mà bạn đã chứng kiến hoặc biết qua xem ti vi, đọc báo:

Trả lời:

  – Vứt thuốc lá khi chưa dập tắt.

  – Cháy nổ ô tô, xe máy ở chung cư gây hỏa hoạn.

  – Nổ bình gas

  – Không có hệ thống báo cháy.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận