Chương 3: Điện học

Giải Vở Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

I – SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

Câu C1 trang 68 VBT Vật Lí 7: Sơ đồ mạch điện hình 19.3 (SGK)

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 21 trang 68-69 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 21 Trang 68 69 1

Câu C2 trang 68 VBT Vật Lí 7: Một sơ đồ khác cho mạch điện hình 19.3

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 21 trang 68-69 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 21 Trang 68 69 2

II – CHIỀU DÒNG ĐIỆN

Câu C4 trang 68 VBT Vật Lí 7:

Chiều của dòng điện theo quy ước ngược chiều với chiều dịch chuyển của các êlectrôn trong dây dẫn kim loại.

Câu C5 trang 68 VBT Vật Lí 7: (Hình 21.3)

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 21 trang 68-69 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 21 Trang 68 69 3

Chú ý:

Mạch điện kín các êlectrôn dịch chuyển trong dây kim loại từ cực âm sang cực dương của nguồn điện. Chiều dòng điện trong dây kim loại ngược chiều với chiều dịch chuyển của các êlectrôn.

III – VẬN DỤNG

Câu C6 trang 69 VBT Vật Lí 7:

a) Nguồn điện của đèn gồm 2 pin.

+ Kí hiệu của nguồn điện này là:

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 21 trang 68-69 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 21 Trang 68 69 4

+ Thông thường cực dương của nguồn điện được lắp về phía đầu của đèn (về phía bóng đèn)

b) Một trong các sơ đồ có thể là:

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 21 trang 68-69 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 21 Trang 68 69 5

Ghi nhớ:

– Mạch điện được miêu tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.

– Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn.

1. Bài tập trong SBT

Câu 21.1 trang 69 VBT Vật Lí 7: Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột bên trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó:

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 21 trang 69-70 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 21 Trang 69 70 1

Câu 21.2 trang 70 VBT Vật Lí 7: Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 21.1, hình 21.2 SBT trong đó có mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín:

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 21 trang 69-70 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 21 Trang 69 70 2

Câu 21.3 trang 70 VBT Vật Lí 7:

a) Dây thứ hai chính là khung xe đạp (thường bằng sắt) nối cực thứ hai của đinamô (vỏ của đinamô) với đầu thứ hai của bóng đèn.

b) Sơ đồ mạch điện từ đinamô tới đèn trước của xe đạp

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 21 trang 69-70 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 21 Trang 69 70 3

Chú ý: đinamô có cực dương và âm thay đổi luân phiên (theo nguồn xoay chiều)

2. Bài tập bổ sung

Câu 21a trang 70 VBT Vật Lí 7: Vẽ thêm mũi tên vào các sơ đồ mạch điện dưới đây để chỉ chiều quy ước của dòng điện (hình 21.8):

Lời giải:

Bài 21a trang 70 Vở bài tập Vật Lí 7 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Bai 21a Trang 70 Vo Bai Tap Vat Li 7 1

2. Bài tập bổ sung

Câu 21b trang 71 VBT Vật Lí 7: Có mạch điện kín trong trường hợp nào dưới đây (hình 21.9)

Bài 21b trang 71 Vở bài tập Vật Lí 7 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Bai 21b Trang 71 Vo Bai Tap Vat Li 7 2

Lời giải:

Chọn D

Vì mạch D có hai day kim loại nhôm và đồng là vật liệu dẫn điện.

2. Bài tập bổ sung

Câu 21c trang 71 VBT Vật Lí 7: Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các hạt điện tích dương qua dây dẫn, và các thiết bị điện nối giữa hai cực của pin hoặc của acquy.

B. Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các hạt điện tích âm qua dây dẫn, và các thiết bị điện nối giữa hai cực của pin hoặc của acquy.

C. Chiều quy ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do qua dây dẫn, và các thiết bị điện nối giữa hai cực của pin hoặc của acquy.

D. Chiều quy ước của dòng điện là chiều từ cực âm qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực dương của nguồn điện.

Lời giải:

Chọn A.

Theo quy ước về chiều dòng điện: Chiều của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các hạt điện tích dương qua dây dẫn, và các thiết bị điện nối giữa hai cực của pin hoặc của acquy.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1140

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email