Unit 15: GOING OUT

  - The noise keeps me awake.
  Tiếng ồn làm tôi không ngủ được.
  - She always keeps her house tidy.
  Cô ấy luôn giữ nhà cửa ngăn nắp.
  

  Hai động từ make, find cũng có cấu trúc này.

  - They always make their classroom more attractive.
  Chúng luôn làm phòng học của chúng hấp dẫn hơn.
  - He finds the exercise hard.
  Anh ấy nhận thấy bài tập khó.
  

  a. V + V (nguyên thể có TO)

  - You can't get to know all your neighbors.
  Bạn không thể biết tất cả người láng giềng của bạn.
  - She rarely goes to see movies.
  Cô ấy ít khi đi xem phim.
  

  b. V + O + V (nguyên thể có TO)

  - My parents wanted me to be an engineer.
  Cha mẹ tôi đã muốn tôi là kĩ sư.
  - The teacher expects his students to study hard for the exam.
  Giáo viên mong học trò mình học chăm chỉ cho kì thi.
  

  c. V + V-ing: như enjoy, like, finish, practice, hate, consider, avoid, mind, …

  - I enjoy reading books very much.
  Tôi rất thích đọc sách.
  - He practices speaking English.
  Anh ấy tập nói tiếng Anh.
  

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận