Unit 6: The first university in Viet Nam

  Unit 6 lớp 7: Project (phần 1 → 2 trang 67 SGK Tiếng Anh 7 mới)

  1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature – the Imperial Academy. (Dưới đây là tờ báo tường do Phong và các bạn cùng lớp làm sau chuyến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám.)

  Hướng dẫn dịch

  THE TEMPLE OF LITERATURE (VĂN MIẾU)

  – THE IMPERIAL ACADEMY (Quốc TỬ GIÁM)

  GIỜ MỞ/ ĐÓNG CỬA KIẾN TRÚC LỊCH SỬ LÍ DO THAM QUAN
  8 giờ sáng đến 5 giờ chiều

  – Cổng Văn Miếu

  – Khuê Văn Các

  – Bia tiến sĩ

  – Văn Miếu

  – Quốc Tử Giám

  – Văn Miếu được xây dựng năm 1070.

  – Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076.

  – Bia tiến sĩ đầu tiên được dựng năm 1484.

  – Trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

  – Biểu tượng của Hà Nội.

  2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/district/province) and make a brochure as in 1. (Chọn một trong những địa điếm du lịch ở địa phương của bạn (làng/huyện/tỉnh) và làm tờ bướm như trong bài 1)

  MAUSOLEUM OF UNCLE HO (LĂNG BÁC HỒ)

  – Opening/Closing time (Giờ mở/ đóng cửa)

  – Morning: 7.30- 11.00 (Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ)

  – Afternoon: 13.30 – 22.00 (Chiều: 13 giờ 30 đến 22 giờ)

  Layout (Sơ đồ kiến trúc) History (Lịch sử) Why visit? (Lí do tham quan?)

  – Gate (Cổng vào)

  – A big grass yard (Một sân cỏ rộng)

  – Mausoleum of Uncle Ho (lăng Bác Hồ)

  – The Mausoleum was built in 1973. (Lăng được xây dựng năm 1973.)

  – It was finished in 1975. (Lăng hoàn thành năm 1975.)

  – It was restored. (Lăng được phục chế.)

  – It was a special historic site of Ha Noi. (Lăng Bác là một đại danh lịch sử của Hà Nội.)

  – It reminds us of Ho Chi Minh presidents – The Greatest Vietnamese. (Lăng gợi cho chúng ta nhớ về chủ tịch Hồ Chí Minh – Người Việt Nam vĩ đại nhất.)

  – The scene is beautiful and the architecture is original. (Khung cảnh đẹp và kiến trúc độc đáo.)

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận