Lý Thuyết & 150 Câu Trắc Nghiệm Gdcd Lớp 11 (Có Lời Giải)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

I. Kiến thức cơ bản

1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

– Vai trò của chính sách đối ngoại

   + Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tê thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.

   + Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

   + Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

– Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

   + Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại

Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước thực hiện theo những nguyên tắc sau:

   + Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thỗ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

   + Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng quyền lợi.

3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại

– Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế thế giới.

– Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản.

– Phát triển công tác đối ngoại nhân dân

– Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.

– Đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại.

4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại

– Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng vào Nhà nước.

– Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

– Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia các công việc liên quan đến đối ngoại.

– Cần có ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái độ đoàn kết, hữu nghị, lịch sự khi quan hệ với các đối tác nước ngoài.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1185

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email