Phần Số học – Chương 2: Số nguyên

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Số nguyên

• Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương (đôi khi còn viết +1, +2, +3,…nhưng dấu “+” thường được bỏ đi).

• Các số -1, -2, -3,…là các số nguyên âm.

• Tập hợp: {…; -3; -2; -1; 1; 2; 3;…} gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

Chú ý:

• Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.

• Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a

Ví dụ: Các số nguyên như: 1; 2; 3; 4; -4; -3; -2;…

2. Số đối

Trên trục số các điểm 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0. Ta nói các số 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3,… là các số đối nhau.

Số đối của số 0 là 0.

Ví dụ:

   + Số 12 và số -12 là hai số đối nhau.

   + Số 100 với số -100 là hai số đối nhau.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:

A. N        B. N*        C. Z        D. Z*

Ta có tập hợp các số nguyên kí hiệu là

Chọn đáp án C.

Câu 2: Số đối của -3 là:

A. 3        B. -3        C. 2        D. 4

Ta có số đối của -3 là 3

Chọn đáp án A.

Câu 3: Chọn câu sai?

A. N ⊂ Z        B. N* ⊂ Z

C. Z = {…; -2; -1; 0; 1; 2; …}        D. Z = {…; -2; -1; 1; 2; …}

Ta có:

    + Tập hợp các số nguyên Z = {…; -2; -1; 0; 1; 2; …} nên C đúng, D sai.

    + Tập hợp các số tự nhiên N = {0; 1; 2; 3; …} và các số tự nhiên khác 0 N* = {1; 2; 3; …} nên N ⊂ Z; N* ⊂ Z do đó A, B đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 4: Chọn câu đúng:

A. -6 ∈ N        B. 9 ∉ Z        C. -9 ∈ N        D. -10 ∈ Z

Ta có -10 ∈ Z vì -10 là số nguyên âm nên D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

A. 3        B. -3        C. -4        D. 4

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là điểm nằm bên trái -1 và cách điểm -1 ba đơn vị.

Trắc nghiệm: Tập hợp các số nguyên - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Trac Nghiem Tap Hop Cac So Nguyen

Điểm nằm bên trái điểm -1 và cách điểm -1 ba đơn vị là điểm -4

Nên điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là -4.

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1:

a. Điểm 6 cách điểm 2 bao nhiêu đơn vị?

b. Cho tập hợp A = {-3; 2; 0; -1; 5; 7}. Viết tập hợp gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A là?

a.

Trắc nghiệm: Tập hợp các số nguyên - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Trac Nghiem Tap Hop Cac So Nguyen 1

Điểm 6 cách điểm 2 là 4 đơn vị.

b. Số đối của -3 là 3; số đối của 2 là -2; số đối của 0 là 0; số đối của 5 là -5; số đối của 7 là -7.

Nên tập hợp B = {3; -2; 0; 1; -5; -7}

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1121

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email