Chương VI: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết xu thế phát triển của thế giới ngày nay?

Lời giải:

– Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay:

     + Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

     + Sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.

     + Ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn diễn ra nội chiến và xung đột.

     + Xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Lịch Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây:

Lời giải:

+) Nét đặc trưng nổi bật của trật tự thế giới hai cực Ianta là

X A. thế giới bị chia thành hai phe: Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa
B. sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ
C. nhiều cuộc chiến tranh cục bộ nổ ra
D. cuộc “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động

+) Năm đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN trên thế giới là

A. 1945
X B. 1949
C. 1959
D. 1975

+) Chủ nghĩa Apacthai bị xóa bỏ tại

A. Trung Đông
B. các nước Mĩ Latinh
X C. Nam Phi
D. các nước Tây Phi

+) Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai được gọi là cách mạng khoa học – công nghệ vào

A. đầu những năm 60
X B. đầu những năm 70
C. từ năm 1980
D. từ năm 1990

+) Cuộc chiến tranh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, không có Mĩ tham gia trực tiếp là

A. chiến tranh Triều Tiên (1959-1953)
X B. chiến tranh ở Angieri (1954-1962)
C. ở vùng vịnh Irắc (trong thập niên 90 của thế kỉ XX)
D. ở Việt Nam (1954-1975)

+) Trong cuộc đấu tranh vì sự tiến bộ ở thế kỉ XX, chống kẻ thù của nhân loại mà nhân dân Việt Nam không phải trực tiếp đương đầu là

A. chủ nghĩa thực dân cũ
B. chủ nghĩa phát xít
C. chủ nghĩa thực dân mới
X D. chủ nghĩa Apacthai

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận