Mục lục Giải vở bài tập Lịch Sử 4

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 4 Bài 15: Nước ta cuối thời Trần giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Bài 1. (trang 26 VBT Lịch Sử 4): Em hãy viết ngắn gọn về tình hình nước ta cuối thời Trần.

Lời giải:

   – Vua quan: ăn chơi sa đọa.

   – Nhân dân (nông dân, nô tì): cuộc sống khổ cực và ách áp bức, bóc lột tàn tệ của kẻ thống trị.

   – Quân giặc (ở phía nam, phía bắc): lăm le xâm lược.

Bài 2. (trang 26 VBT Lịch Sử 4): Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng

Lời giải:

   a) Năm 1400, nhà Hồ thay thế nhà Trần trong trường hợp:

Vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly
Chu Văn An truất ngôi vua Trần
X Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần

   b) Những chính sách tiến bộ của Hồ Quý Ly:

X Thay thế các quan cao cấp của dòng họ Trần bằng những người thực sự tài giỏi.
X Đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống thăm dân.
Chỉ dựa vào quân đội để chống ngoại xâm
X Những năm có nạn đói, các nhà giàu buộc phải bán thóc cho dân và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân.

Bài 3. (trang 26 VBT Lịch Sử 4): Điền các từ ngữ: thực sự tài giỏi, thay thế, thường xuyên, ruộng, trả lại, quy định, nộp, chữa bệnh, nhà giàu vào chỗ trống của các câu sau cho thích hợp:

Lời giải:

   Hồ Quý Ly thay thế các quan cao cấp của dòng họ Trần bằng những người thực sự tài giỏi, đặt lệ cho các quan phải thường xuyên xuống thăm dân, quy định lại số ruộng cho quan lại, quý tộc, nếu thừa phải trả lại nhà nước; quy định số nô tì phục vụ trong các gia đình quý tộc, số thừa ra phải nộp cho nhà nước. Những năm có nạn đói, các nhà giàu buộc phải bán thóc cho dân và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1114

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email