Sách Giáo Khoa Vật Lý 6

12. thực hành: xác định khối lượng riêng của sỏi12. thực hành: xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài 12. thực hành: xác định khối lượng riêng của sỏi –

dụng cụ– một cái cân. – một bình chia độ có ghđ 100cm hoặc lớn hơn. – một cốc nước. – khoảng 15 hòn sỏi to bằng đốt ngón tay người lớn. sỏi đã được rửa sạch và lau khô. – giấy lau hoặc khăn lau.2. tiến hành do – chia chỗ sỏi làm 3 phần để đo 3 lần và tính giá trị trung bình. nhớ lấy bút chì hay bút dạ đánh dấu vào các hòn sỏi, để tránh lẫn hòn sỏi của phần nọ sang phần kia. – cân khối lượng của mỗi phần, sau đó đề riêng mỗi phần, tránh lẫn. – đô khoảng 50cm3 nước vào bình chia độ. – lần lượt cho từng phần sỏi vào bình để đo thể tích của mỗi phần.chú ý : phải nghiêng bình để cho sỏi trượt nhẹ xuống dưới, kẻo vỡ bình.3. tính khối lượng riêng của sỏi dựa vào công thức d=} , trong đó: d là khốilượng riêng của sỏi (kg/mo), m là khối lượng của mỗi phần sỏi (kg), v là thể tích của phần sỏi đó (mở).nhớ lại : 1kg = 1000g. lm = 1000000cm3. 4011. mấu báo cáo1. họ và tên học sinh: … lớp: … 2. tên bải thực hành:3. mục tiêu của Bài: nắm được cách xác định khối lượng riêng của các vậtrắn không thấm nước.4. tóm tắt lí thuyết:a) khối lượng riêng của một chất là gì ?b) đơn vị khối lượng riêng là gì ?5. tóm tắt cách làm : để đo khối lượng riêng của sỏi, em phải thực hiện những công việc sau:a) đo khối lượng của sỏi bằng (dụng cụ gì ?)…b) đo thể tích của sỏi bằng (dụng cụ gì ?)c) tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức.6. bảng kết quả đo khối lượng riêng của sỏilân khối lượng sỏi thể tích sỏi khối lượng riêng do theo g | theo kg | theo cmo || theo mo của sỏi (kg/m3)123.giá trị trung bình của khối lượng riêng của sỏi là : … it … it … d – – – – kg/m.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận