Sách Giáo Khoa Vật Lý 12

14. mạch có rlc mắc nối tiếp14. mạch có rlc mắc nối tiếp14. mạch có rlc mắc nối tiếp

14. mạch có rlc mắc nối tiếp14. mạch có rlc mắc nối tiếp14. mạch có rlc mắc nối tiếp

Bài 14. mạch có rlc mắc nối tiếp –

định luật về điện áp tức thời tại một thời điểm xác định, dòng điện trong mạch xoay chiều chạy theo một chiều nào đó, nghĩa là tại thời điểm ấy dòng điện là dòng một chiều. vì vậy ta có thể áp dụng các định luật về dòng điện một chiều cho các giá trị tức thời của dòng điện xoay chiều. cụ thể là trong mạch xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đoạn mạch ấy.2. phương pháp giản đồ fre-men theo các quy tắc nêu ở trên, khi giải các mạch điện xoay chiều, ta phải cộng (đại số) các điện áp tức thời. chúng đều là những đại lượng xoay chiều hình sin cùng tần số. theo phương pháp giản đồ fre-men đã trình bày ở Bài 5, ta có thể biểu diễn các đại lượng u, i đối với từng đoạn mạch ở Bài 13 như bảng 14.1.a. tu filânphần tử گے۔ — ھ۔۔۔۔ ھ=*1. hãy nhắc lại định luật về hiệu điện thế trong mạch điện một chiều gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp.|c2. hãy giải thích vị trí tương hỏ của cácvectơ quay u và i trong bảng 14.1.bảng 14.1mạch các vectơ quay ủvàĩ định luật ôm i ur = ri u, i cùng pha մe c -h i t t uجسم2 = ہم i u trễ $ so với ! սc սc c = -c | sóm 흥 so või ul -000000,- 舌 1uu (thuần) t l ul= zli u sớm? so või i| trễ தsovd uphép cộng đại số các đại lượng xoay chiều hình sin (cùng tần số) được thay thế bằng phép tổng hợp các vectơ quay tương ứng. các thông tin về tổng đại số phải tính (giá trị hiệu dụng, độ lệch pha) được hoàn toàn xác định bằng các tính toán trên giản đồ fre-nen tương ứng.ii – mach cô r, l, c mấc nối tiêp 1. định luật ôm cho đoạn mạch có r, l, c. mắc nối tiếp. tổng trởta hãy tìm hệ thức giữa u và 1 của một mạch gồm một điện trở r, một cuộn cảm thuần l và một tụ điện— —oooooo— b c mắc nối tiếp (h.14.1). cho biết điện áp tức thờihình 14,176giữa hai đầu đoạn mạch : u = u 2coscot. hệ thức giữa các điện áp tức thời trong mạch : u = u’r + u’ + luc nếu biểu diễn các điện áp tức thời bằng các vectơ quay thì hệ thức đại số ở trên sẽ chuyển thành hệ thức vectơ:ս= ս + ս + սe trong đó: ur = ri; ul = z / ; uc = zc! và ս8 // t: սւ 1 t: սe i / ta nhận thấy hai vectơ ủ, và ủc cùng phương(cùng vuông góc với vectơ i) và ngược chiều nhau, vậy ta tổng hợp hai vectơ đó trước:đặt: սւc = ս + սe ta c6 : uc=iz-zji giả sử uc > ul hay zc > zl, ta có giản đồ fre-nen vẽ ở hình 14.2. theo giản đồ này, ta có: ս* = u: + սic [r? + (zl – ζ.) με nghĩa là : ui = – r? + (z – zoo z (14.1) với z = r +(z. – ze)“ (14.2)gọi là tổng trở của mạch. nếu ul > uc hay zl > zc, thì ta có giản đồ fre-men vẽ ở hình 14.3 và các công thức (14.1), (142) vẫn đúng. ge công thức (14.1) diễn tả định luật ôm trong mạch có r, l, c. mắc nối tiếp. cường độ hiệu dụng trong một mạch điện xoay chiếu có r, l, c. mắc nổi tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch :u “=務 (14.3)սc hình 14.2hình 14,3o chứng minh các hệ thức (141)(142) cho trường hợp u > uc.77 2. độ lệch pha giữa điện áp và dòng điệngóc lệch pha (p giữa điện áp và cường độ dòng điện được vẽ trên các hình 14.2 và 14.3. căn cứ vào các hình vẽ này, ta có ngay kết quả:u tanolnếu chú ý đến dấu của (phoặc tançp, ta có thể viết: ul – uc z. – zetanҫр =一エ (14.4)trong đó, (p là độ lệch pha của u đối với i nếu z ~>zc thì (p> 0: điện áp u sớm pha so với dòng điện ị một góc (p. đó là trường hợp ở hình 14.3. nếu z lao = co đó là hiện tượng cộng hưởng điện. điều kiện để có cộng hưởng điện là:z = z => lao = — — h. l -c. cao ayolc = 1 (14.5)ܒ ܪ ܢܝܬܐ ܐܠܝ ܥܝ ܢܚܠܐ ܠ ܢܘ ܟ ܒ — ܘ – ܙ – ܕܥܘ2. τδng trό εύa mach rlc πόitiέρ: z = r* + (z. – z v -c.ó r, l, c. mắc nối tiếp | = .nếu z ~>ze:điện áp u sớm pha so với dòng điệni.nếu z z) d) u trễ pha ; so vởij 5. mạch có r, lc mắc nối tiếp (z -f. tìm biểu thức của 20007cường độ dòng điện tức thời l, biết u= 60.2cos 100tt (v).5.6.mạch điện xoay chiều gồm có r=30q nối tiếp 0.3广 thời giữa hai đầu mạch u = 120n2co$100ft(v) viết biểu thức củai.với cuộn cảm thuần:l=”*h. cho điện áp tứcmạch điện xoay chiều gồm điện trở r=30 q nối tiếp với một tụ điện c. cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đấu mạch bằng 100v, giữa hai đầu tụ điện bằng 80v, tỉnh z và cường độ hiệu dụng i.79 7. mạch điện xoay chiều gồm điện trở r= 40{} ghép nối tiếp với cuộn cảm thuần l. cho biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cos100 ft(v) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm u= 40v. a)xác định z.b) viết biểu thức củai.mạch điện xoay chiều gồm có:1 0.2r = 30 ω, c = – f. l = “”. η. 50001. ” l π.biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120n2cos100ʻrtt (v). viết biểu thức củai.9.mạch điện xoay chiều gồm có: 1 r = 40 ω, ਨ। i-94. biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120.2cos 100tt (v). a) viết biểu thức củai. b) tỉnh uy (h.144).l вa r c mh]nh 14,48010. cho mạch điện xoay chiều gồm r=20o,1- và c=zo, f. biết điện áp tức thờihai đầu mạch u = 80cos(ot (v), tỉnh (o đểtrong mạch có cộng hưởng. khi đó viết biểu ức củal.. chọn câu đúng.đoạn mạch có rlc mắc nối tiếp có r= 40{2; =206); (ol=606). đặt vào hai đầu mạch điện áp u=240/2cos100 ft (v). cường độ dòng điện tức thời trong mạch là: a. i = 3.2cos 100tt (a)b. i = 6cos (1001tt- (a) c. l = 320-100- (a)d. i = 6cos(100tt- (a)12. chọn câu đúng.đoạn mạch có rlc mắc nối tiếp có r=40c); =30c); (ol=30o. đặt vào hai đầu mạch () điện áp u=120n2co$100.7t (v). biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là : a. i = 3cos(100 art – (a)b. i = 3-2 (a)c = 3cos 100tt (a) d. i = 3c2cos 100tt (a)

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 4

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email