Sách Giáo Khoa Vật Lý 6

16. ròng rọc16. ròng rọc16. ròng rọc

Bài 16. ròng rọc –

một số người quyết định dùng ròng rọc để nâng vật lên (h.16.1). liệu làm như thế có dễ dàng hơn hay không ? i. tìm hiêu vê röng rqc * ròng rọc được mắc như ở hình 16.2a được gọi là ròng rọc cố định, còn ở hình 16.2b là ròng rọc động. hãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2.11. röng rọc giúp con người lâm viêc dễ dâng hon như thê nảo ?50hì/n} / 6./hình 16,2аудтие в | 1, thí nghiệma) chuẩn bị : bảng 16.1. kết quả thí nghiệm – lực kế, khối trụ kim | . . . ., … | . ܬܐ loai, giá đỡ. tề lực kéo vật lên chiêu của cường độ oại, ga ơ, tong tọc va trong trường hợp lực kéo của lực kéo dây kéo.không dùng ròng rọc từ dưới lên … n – chép bảng 16.1 vào vở,dùng ròng rọc cố định – – – … n b) tiến hành đo: dùng ròng rọc động – – – … n– đo lực kéo vật theo phương thăng đứngnhư hình 16.3 và ghi kếtquả đo được vào bảng 16.1. – đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định như hình 16.4. kéo từ từ lực kế. đọc và ghi số chỉ của lực kế vào bảng 16.1. – đo lực kéo vật qua rồng rọc động như hình 16.5. kéo từ từ lực kế. đọc và ghi số chỉ của lực kế vào bảng 16.1.ཀhinih 16.3hh i 6.551 6 2. nhận xét dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh: a) chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định. b) chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc động. 6 3. rút ra kết luận tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau: a) ròng rọc (l) …………. có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. b). dùng ròng rọc (2). thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật. •okéo trực tiếp.hình 16.6* iii. vân dụng tìm những thí dụ về sử dụng ròng rọc, dùng ròng rọc có lợi gì ?sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi hơn về lực ? tại sao ?ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khiở ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượngcủa vậtqsqsqtsqqsqsqsqsqtsqmsqqsqscó thể em chưa biết * trong thực tế, người ta hay sử dụng palăng, đó là một thiết bị gồm nhiều röng rọc (h. 16.7), dùng palăng cho phép giảm cường độ lực kéo, đồng thời làm đổi hướng của lực này.52

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1006

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email