Sách Giáo Khoa Vật Lý 9

thực hành: kiểm nghiệm mối quan hệ q – t^2 trong định luật jun – len-xơ.thực hành: kiểm nghiệm mối quan hệ q – t^2 trong định luật jun – len-xơ.

Bài 18. thực hành: kiểm nghiệm mối quan hệ q – t^2 trong định luật jun – len-xơ. –

đối với mỗi nhóm học sinh :- nguôn điện không đối 12v-2a (lấy từ máy hạ thế 220v-12v hoặc máy hạ thế chinh luru). – ampe kế có giới hạn đo 2a và độ chia nhỏ nhất 0,1a.- biến trở loại 209-2a.- nhiệt lượng kế 250ml, dây đốt có điện trở 6q bằng nicrom, que khuấy, nhiệt kế có phạm vi đo từ 15°c tới 100°c và độ chia nhỏ nhất 1°c.– 170ml nước sạch (nước tình khiết). – đông hô bấm giây để đo thời gian có giới hạn đo 20 phút và độ chia nhỏ nhất 1 giây. – năm đoạn dây nối, mỗi đoạn dài 40cm.chuẩn bị sẵn báo cáo thực hành như mẫu đã cho ở cuối Bài.ii – noi dung thưc hanh1. đô nước vào cốc đun, sao cho khi đậy nắp cốc thì toàn bộ dây đốt ngập hoàn toàn trong nước.2. lắp nhiệt kế qua lỗ ở náp cốc đun, điều chỉnh để bầu của nhiệt kế ngập trong nước và không chạm vào dây đốt cũng như không chạm đáy cốc. 3. đặt nhẹ nhàng cốc đun vào trong vở ngoài cách nhiệt của nhiệt lượng kế, kiểm tra để đảm bảo vị trí đúng của nhiệt kế. 4. mắc dây đốt vào mạch điện như sơ đồ hình 18.1.5. đóng công tắc, điều chỉnh biến trở để ampe kế có số chỉ it = 0,6a. dùng quekhuấy nước nhẹ nhàng trong khoảng l phút. sau đó, bấm đông hố đo thời gian đun thì ngay khi đó đọc và ghi nhiệt độ ban đáu tỉ vào bảng 1. trong khi đun, thường xuyên khuấy để nước có nhiệt độ đóng đều. đun nước trong 7 phút, ngay cuối thời gian này đọc và ghi nhiệt độ t3 của nước vào bảng 1. 6. trong lán thí nghiệm thứ hai, để nước trong cốc đun trở lại nhiệt độ to ban đáu như lán thí nghiệm thứ nhất. điêu chinh biến trở để ampe kế có số chi l2 = 1.2a. làm tương tự như trên, đo và ghi nhiệt độ ban đáu tỉ, nhiệt độ cuối tỷ của nước cũng với thời gian đun là 7 phút.7. trong lân thí nghiệm thứ ba, lại để nước trong cốc đun nguội trở lại nhiệt độ to ban đáu như lán thí nghiệm thứ nhất. điều chỉnh biến trở để ampe kế có số chi l3 = 1,8a. làm tương tự như trên để xác định các nhiệt độ đáu tỉ và cuối t$ của nước cũng trong thời gian đun là 7 phút.8. thực hiện các công việc tiếp theo như yêu câu của mẫu báo cáo.49 || – mâu báo cáo| thuchảnh, kiem nghifmmối quanhệ q- ptrong đinhluát jun-len. xo |họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lόp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. trả lời câu hỏi a) nhiệt lượng toả ra ở dây dân khi có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào những yếu tố nào và sự phụ thuộc đó được biểu thị bằng hệ thức nào ? b) nhiệt lượng q được dùng để đun nóng nước có khối lượng mi và làm nóng cốc đựng nước có khối lượng m2 , khi đó nhiệt độ của nước và cốc tăng từ tỉ tới t$. nhiệt dung riêng của nước là c! và nhiệt dung riêng của chất làm cốc là c2. hệ thức nào biểu thị mối liên hệ giữa q và các đại lượng mi , m2 , c1, c2, t?, t$ ? c). nếu toàn bộ nhiệt lượng toả ra bởi dây dẫn điện trở r có dòng điện cường độ i chạy qua trong thời gian t được dùng để đun nóng nước và cốc trên đây thì độ tăng nhiệt độ ato={3- to liên hệ với cường độ dòng điện i bởi hệ thức nào ?2. độ tăng nhiệt độ at” khi đun nước trong 7 phút với dòng điện có cường độ khác nhau chạy qua dây đốtbảng 1 ב-סרן < kết quả đo cường độ 1. nhiệt độ nhiệt độ | độ tăng nhiệt độ lán do ~. dòng điện i (a), ban đầu tỉ cuối tỷ at' = (g-t' i = 0,6 ang 2 i 1,2 δικαι 3. i = 1,8 δt =δι% a) tinh ti só và so sánh. với ti sốat' iat' 。1赛 b) tinh ti só ar và so sánh với tỉ số 3.i3. kết luận từ các kết quả trên, hãy phát biểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng q toả ra trên dây dẫn với cường độ dòng điện i chạy qua nó.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 917

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email