Sách Giáo Khoa Vật Lý 8

công thức tính nhiệt lượng
công thức tính nhiệt lượng
công thức tính nhiệt lượng

công thức tính nhiệt lượng
công thức tính nhiệt lượng

Bài 24. công thức tính nhiệt lượng –

Không có dụng cụ nào đo trực tiếp được công. Để xác định công của một lực, người ta phải dùng lực kế đo độ lớn của lực và dùng thước đo quảng đường dịch chuyển, từ đó tính công. Tương tự như thế, không có dụng cụ nào có thể đo trực tiếp nhiệt lượng. Vậy, muốn xác định nhiệt lượng người ta phải làm thế nào ? Nhiệt lượng một vật cần thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc ba yếu tố sau đây : – Khối lượng của vật, – Độ tăng nhiệt độ của vật, – Chất cấu tạo nên vật. Để kiểm tra xem nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc ba yếu tố trên không, người ta phải làm thế nào ? (Để trả lời câu hỏi này hay nhớ lại những trường hợp tương tự đa học Ở các lớp dưới). 6 1. Quan hệ giữa nhiệt lương vật cản thu vao đẻ nong lên va khối lượng của vật Để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật, người ta làm thí nghiệm vẽ Ở hình 24.1. Dùng đèn côn lần lượt đun hai khối lượng nước khác nhau, 50g và 100g, dựng trong hai cỐc thuỷ tinh giống nhau, để nước Ở trongTrong thí nghiệm trên, yếu tố nào. Ở hai cỐc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi ? Tại sao phải làm như thế ? Hay tìm số thích hợp cho các Ô trỐng Ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cÔn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian dun. Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật ? 2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cản thu vao de nong lên va do tăng nhiệt độ w Các em hay thảo luận trong nhóm về cách làm thí nghiệm để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cân thu vào để nóng lên Và độ tăng nhiệt độ. Trong khi thảo luận cần lưu ý những vấn đề sau đây : Trong thí nghiệm này phải giữ khÔng đối những yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ? Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ? Sau đây là bảng kết quả thí nghiệm làm với hai Cốc, mỏi cỐc dựng 50g nước, được lân lượt đun nóng bảng đèn côn trong 5 phút, 10 phút (H.24.2). Hay tìm số thích hợp cho các Ô trỐng Ở hai cột cuối bảng 24.2.Chất || Khối Độ tăng Cőc 1 NuÓc CŐC 2 NuÓC So sánh nhiệt lượng Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ ? 3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cản thu vao đẻ nong lên với chất lam vật Để kiểm tra sự phụ thuộc của nhiệt lượng Vật cần thu vào để nóng lên. Với chất làm vật người ta làm thí nghiệm. Sau đây : Dùng đèn côn đun nóng 50g nước và 50g bột băng phiến cùng nóng thêm lên 20°C (H.243). Kết quả thí nghiệm được ghi Ở bảng 24.3. Hay tìm dấu thích hợp (=; >, <) cho Ô trống Ở cột cuối của bảng. Bảng 24.3 b) Cốc 2 | Bang phiến || 50g Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi ? Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không ? các cốc đều nóng lên thêm 20°C. Kết quả thí nghiệm được ghi Ở bảng 24.1.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1097

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email