Sách Giáo Khoa Vật Lý 10

25. động năng25. động năng25. động năng

Bài 25. động năng –

chúng ta đã nghe đến những trận lũ quét hay sóng thần có sức tàn phá rất mạnh. dòng nước đã mang năng lượng ở dạng nào ?dòng nào ở cột 1 ứng với dòng nào ở cột 2 ?cột 2 dạng trao đổi năng lượng| a. máy kéo || 1. thực hiện công b. cần cẩu | 2, truyền nhiệt c. lò nung 13. phát ra các tia nhiệt| d. mặt trời |e. lũ quétchứng tỏ những vật sau đây có động năng và những vật ấy. có thể sinh công như thế nào ?a) viên đạn đang bay. b) búa đang chuyển động. c) dòng nước lũ đang chảy mạnh.1- khái niêm dông nảng1. năng lượng mọi vật xung quanh ta đều mang năng lượng. khi một vật tương tác với các vật khác thì giữa chúng có thể có trao đổi năng lượng. quá trình trao đổi năng lượng này diễn ra dưới những dạng khác nhau: thực hiện công, truyền nhiệt, phát ra các tia mang năng lượng. 2. động năng Bài học này xét dạng năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển động. dạng năng lượng ấy gọi là động năng. khi một vật có động năng thì vật đó có thể tác dụng lực lên vật khác và lực này sinh công.ii – công thức tính dông nảng1. ta hãy xét một vật khối lượng m chuyển động dưới tác dụng của một lực f. để đơn giản, ta giả thiết lực f không đổi và vật đó chuyển động theo giá của lực f. trong một khoảng thời gian xác định dưới tác dụng của lực f. giả sử vật đó đi được quãng đường s và có vận tốc biến thiên từ ủi đến ủ%. vì lực f không đổi nên gia tốc chuyển động của vật āi = f. không đổi, nghĩa là vật chuyển động thẳng 1.biến đổi đều. với chuyển động này, ta có công thức: u3 – uf = 2as2 ff thay a = o, ta được : u3 – uỉ = 22:s pl; //it.ဋ္ဌိ m = fstích fs ở vế phải của công thức trên chính là công a của lực f trong chuyển dời s của vật:fs = a vậy mਨੂੰ – m = a (25.1)2. ta xét trường hợp đặc biệt của công thức (25.1). vật bắt đầu từ trạng thái nghỉ (u) = 0), dưới tác dụng của lực f, đạt tới trạng thái có vận tốc u2 = u. khi đó (25.1) trở thành: ;m = a như vậy, khi lực tác dụng lên vật sinh công, vật nhận được năng lượng và chuyển từ trạng thái nghỉ sang trạng thái chuyển động.(25.2)vế trái của (25.2) biểu thị năng lượng mà vật thu được trong quá trình sinh công của lực f và được gọi là động năng của vật.kết quả này đã tìm được trong một ví dụ đơn giản ; người ta chứng minh rằng nó vẫn đúng cho trường hợp tổng quát.động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc u là năng lượng (kí hiệu wa) mà vật đó có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức:1 w = :m: (25.3)đơn vị của động năng là jun (j).động năng (j)bảng 25.1 vài ví dụ về động năng. vật v (m/s) | trái đất 2.88.10 xung quanh | mặt trờ) | mặt trăng || 102.103 | tên lửa | 618.405 | οιό 25 | vận động viên 10giọt mưa9 | phân tüõxichứng minh rằng cũng bằng kg.m°/s°.265, 1033 382108 95.1013 63. 105 35.103 14.10-3 6,6,10-21đơn vịjun135ví dụ: một ô tô có khối lượng 1200kg tăng tốc từ 18 km/h đến 108 km/h trong 12 s. tính công suất trung bình của động cơ ô tô đó.giải : công thực hiện bởi động cơ ô tô khi tăng tốc bằng độ biến thiênđộng năng của ô tô : 1 a = ηυ, ;m200(30-5*) = 600,875–5.25 kjcông suất trung bình của động ó tó :co9 = a = – 43.75 kw t 12iii – công của luc tácdung va đô biên thiên dông nảng trong trường hợp vật đang chuyển động dưới tác dụng của lực f từ vị trí có động năng m đến vị trí có động năng mਨੂੰ , thì công do lực f sinh ra được tính theo công thức : a = mਨੂੰ – m. hệ quả: khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng (tức là vật thu thêm công – hay vật sinh công âm). ngược lại, khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm (tức là vật sinh công dương).động năng là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động và được xác định theo công thức1 w = ;mđộng năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.câu hởi va bằi tâpat wasaaasawag2. khi nào động năng của vậta) biến thiên ? b) tăng lên ? c) giảm đi ?3. câu nào sai trong các câu sau ? 6. động năng của vật không đổi khi vậta, chuyển động thẳng đều.b, chuyển động với gia tốc không đổic. chuyển động tròn đều. d. chuyển động cong đều. 4. động năng của một vật tăng khi a. gia tốc của vật a>0 b. vận tốc của vật vi> 0,c. các lực tác dụng lên vật sinh công dương.d, gia tốc của vật tăng. chọn đáp án đúng.1365. một vật trọng lượng 10 n có động năng 10.j. lấy g = 10 m/s°. khi đó vận tốc của vật bằngbao nhiêu ?a.045 m/s. b. 10 m/s. c. 1.4 m/s. d.44 m/s. một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. động năng của ô tô có giá trị nào sau đây ?a 2.52.10.j. b.247.105.j. c. 242.106 j. d.320.106 j.7.tỉnh động năng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đưởng 400 m trong thời gian 45 s. một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát dưới tác dụng của lực nằm ngang 5 n, vật chuyển động và đi được 10 m. tỉnh vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy,8.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1124

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email