Sách Giáo Khoa Vật Lý 7

25. hiệu điện thế25. hiệu điện thế25. hiệu điện thế

Bài 25. hiệu điện thế –

nam: ông bán cho cháu một chiếc pin ! – người bán hàng : cháu cần pin tròn hay pin vuông ? loại mấy vôn ? vậy vôn là gì ?| – hiệu diện thế nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ u. đơn vị đo hiệu điện thế là vôn kí hiệu là v. đối với các hiệu điện thế nhỏ hoặc lớn, người ta còn dùng đơn vị milivôn (mv) hoặc kilövön (kv) : 1 mv = 0,001v ; |kv = 1000v. m (37 trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây :• pin tròn : . . . . . v ; • acquy của xe máy : . . . . . v ; • giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà : …..v.|| – vôn kế vôn kế là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế. m (o tìm hiểu vôn kếbảng 1 ghed ecnn hình 25,2a || , , , , , v v hình 25.2b + … . . . . v | … . . . . v/củahä65ö0ehình 25.1sچ_15-1512 nivđồng hồ đo điện đa nănghinh 25.21. trên mặt vôn kế có ghi chữ v. hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a, b, 2. trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim, vôn kếnào hiện số ? 3. hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.69 4. ở các chốt nối dây dẫn của vôn kế có ghi dấu gì ? (xem hình 25,3).5. hãy nhận biết chốt điều chỉnh kim của vôn سعتا =kế mà nhóm em có.iii – đo hiệu diện thế giữa hai cực của nguồn diện khi mạch hở ->< 1. hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 25,3, trong đó vôn kế có kí hiệu là 2. kiểm tra xem vôn kế của nhóm em có giới hạn đo là bao nhiêu, có phù hợp để đo hiệu điện thế 6v hay không ? hình 25.3 3. kiểm tra hoặc điều chỉnh để kim vôn kế chỉ đúng vạch số 0 và mắc mạch điện như hình 25.3 với các pin còn mới. lưu ý xem trong hình vẽ chốt dương (+) của vôn kế được mắc với cực nào của nguồn điện và chốt âm (−) của vôn kế được mắc với cực nào. 4. công tắc bị ngắt và mạch hở. đọc và ghi số chỉ của vôn kế vào bảng 2 đối với pin l. 5. thay pin 1 bằng pin 2 và làm tương tự như trên. e to từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận.tv – vận dụngv foo. đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:a) 2.5v = . . . . . mv ;b) 6kv =... .. v ;c) 110v = . . . . . kᏙ ; ༣ད་ཞིm f722※d) 1200mv = . . . . . v. *ჯა` % 23w quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trên hình 25.4 và cho biết:འཛ《། ༦ (1) (2)hình 25,470 a) dụng cụ này có tên gọi là gì ? kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết điều đó ? b). giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ. c) kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị bao nhiêu ? d) kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu ?v. 53. có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là: a) 1,5v ; b) 6v, c) 12v. và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là: 1) 20v; 2) sv; 3) 10v.hãy cho biết dùng vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện đã cho.& nguổn diện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu diện thế,& đơn vị do hiệu diện thế là vôn. (v). hiệu diện thế dược đo bằng vốn kẻ& số vốn ghi trên mối nguồn diện là giá trị của hiệu diện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.có thể em chưa biếf o đơn vị của hiệu điện thế được đặt theo tên nhà vật lí học người i-ta-lia là vôn-ta (alessandro volta 1745-1827). o nếu trên mặt vôn kế hoặc trên thang đo có ghi chữ v thì số đo của vôn kế đó được tính theo đơn vị vôn, nếu ghi chữ mv thì tính theo đơn vị milivôn. e ở đồng hồ đo điện đa năng và ở một số vôn kế có cấu tạo nhiều thang đo có các giới hạn đo khác nhau. khi chưa thể ước lượng được giá trị hiệu điện thế cần đo, để tránh hư hỏng có thể xảy ra cho vôn kể, thoạt đầu cần sử dụng thang đo có giới hạn đo lớn nhất. bằng cách đó, xác định sơ bộ giá trị hiệu điện thế cần đo, rồi căn cứ vào giá trị sơ bộ này mà chọn thang cho phù hợp.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 983

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email