Sách Giáo Khoa Vật Lý 6

27. sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)27. sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Bài 27. sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) –

sự ngưng tụ * 1. tìm cách quan sát sự ngưng tụ a) dự đoán hiện tượng chất lỏng biến thảnh hơi là bay hoi sự bay hơi, còn hiện tượng hơi biến thành chất lỏng là sự ngưng tụ. ngưng tụ là quá nguring tu trình ngược với bay hơi.để dễ quan sát hiện tượng bay hơi, ta có thể cho chất lỏng bay hơi nhanh bằng cách tăng nhiệt độ chất lỏng. vậy muốn dễ quan sát hiện tượng ngưng tụ, ta làm tăng hay giảm nhiệt độ ?ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi, nên ta có thể dự đoá hơi, sự ngưng tụ sẽ xảy ra nhanh hơn và ta sẽ dễ quan sát được hiện tượng hơi ngưng tụ.ị giảm nhiệt độ b) thí nghiệm kiểm tra trong không khí có hơi nước. bằng cách giảm nhiệt độ của không khí, ta có thể làm hơi nước trong không khí ngưng tụ nhanh hơn và quan sát được hiện tượng này. – dụng cụ thí nghiệm: + 2 cốc thủy tỉnh giống nhau. + nước có pha màu. + nước đá đập nhỏ. + 2 nhiệt kế. – tiến hành thí nghiệm (h.27.1): + dùng khăn khô lau mặt ngoài của hai cốc. + đổ nước màu đầy tới 2/3 mỗi cốc. một cốc dùng để đối chứng, một cốc dùng làm thí nghiệm.+đo nhiệt độ của nước ở hai cốc.cốc dõi chứng cốc thí nghiệm+ đổ nước đá vụn vào cốc làm thí nghiệm.chú ý: phải đặt hai cốc khá xa nhau. hình 27,1 ba 27. su bay hic va su ngung tu (tiếp theo)ii. sự ngưng tu * 1. tìm cách quan sát sự ngưng tụ a) durdoinhiện tượng chất lỏng biến thảnh hơi là bay hoi sự bay hơi, còn hiện tượng hơi biến thành chất lỏng là sự ngưng tụ. ngưng tụ là quá nguring tu trình ngược với bay hơi.để dễ quan sát hiện tượng bay hơi, ta có thể cho chất lỏng bay hơi nhanh bằng cách tăng nhiệt độ chất lỏng. vậy muốn dễ quan sát hiện tượng ngưng tụ, ta làm tăng hay giảm nhiệt độ ?ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi, nên ta có thể dự đoá hơi, sự ngưng tụ sẽ xảy ra nhanh hơn và ta sẽ dễ quan sát được hiện tượng hơi ngưng tụ.ị giảm nhiệt độ b) thí nghiệm kiểm tra trong không khí có hơi nước. bằng cách giảm nhiệt độ của không khí, ta có thể làm hơi nước trong không khí ngưng tụ nhanh hơn và quan sát được hiện tượng này. – dụng cụ thí nghiệm: + 2 cốc thủy tỉnh giống nhau. + nước có pha màu. + nước đá đập nhỏ. + 2 nhiệt kế. – tiến hành thí nghiệm (h.27.1): + dùng khăn khô lau mặt ngoài của hai cốc. + đổ nước màu đầy tới 2/3 mỗi cốc. một cốc dùng để đối chứng, một cốc dùng làm thí nghiệm.+đo nhiệt độ của nước ở hai cốc.cốc dõi chứng cốc thí nghiệm+ đổ nước đá vụn vào cốc làm thí nghiệm.chú ý: phải đặt hai cốc khá xa nhau. hình 27,1

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận