Sách Giáo Khoa Vật Lý 7

28. thực hành: đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song28. thực hành: đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song28. thực hành: đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Bài 28. thực hành: đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song –

hiệu điện thế và cường độ dòng điện có đặc điểm gì trong đoạn mạch song song ?1- chuẩn bị một nguồn điện 3v: hai bóng đèn pin như nhau : một vôn kế có giới hạn đo là 6v và có độ chia nhỏ nhất là 0,1v: – m ma e ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔+ từ 0,5a trở lên và có độ chia nhỏ nhất là 0,01a, một công tắc .|| – nội dung thực hành1. mắc song song hai bóng đèn = {o quan sát hình 28.1a và 28.1b để nhận biết hai bóng đèn được mắc song song:hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn ?đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch rẽ. đó là những mạch rẽ nào ?ܫ :ܒ݁ܺܝ ܚܝܠܶܐ ܝܶ:4 ܘܺܝܩܝ1 ܝܶܠܽܝܰ ܕܝ ܢ1 là mạch chính. hãy cho biết đâu là mạch chính ? • fo hãy mắc mạch điện như hình 28.1a. – đóng công tắc, quan sát độ sáng các đèn. – tháo một bóng đèn, đóng công tắc. quan sát độ sáng bóng đèn còn lại và nêu nhận xét về độ sáng của nó so với trước đó. 2. đo hiệu điện thếđối với đoạn mạch song song a). mắc vôn kếvào hai điểm 1 và 2 trong mạch điện hình 28.la và vẽ sơ đồ mạch điện vào bản báo cáo.chín đoạn dây dẫn bằng đồngcó vỏ cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm;chép sẵn ra giấy các nội dungr ܓܨ” . -của mâu báo cáo đã cho ở cuổi Bài.hình 28.1 a 79 • 8. hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào. với đèn 1 và đèn 2. đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ u12 của vôn kế vào bảng 1 của bản báo cáo. b) làm tương tự để đo hiệu điện thế u34 và umn. e foo hoàn thành nhận xét 2. c) của bản báo cáo.3. đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song a). mắc ampe kế nối tiếp với đèn 1 như sơ đồ hình 28.2. đóng công tắc, đọc và ghi giá trị l! của cường độ dòng điện qua mạch rẽ này vào bảng 2 của bản báo cáo. b) làm tương tự để đo cường độ 12 của dòng điện qua mạch rẽ nối với đèn 2. c). làm tương tự để đo cường độ i của dòng điện qua mạch chính. o fo hoàn thành nhận xét3.b) của bản báo cáo.80hình 28:1 bhình 28.2 iii – mẫu báo cáothuchanh: đo hiêu điên thê vả cuöng đô dông điên eοoi voi doan mach sono sonohọ và tên : lóр: ………………. 1. điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống :a) vôn kế được dùng để đo ….. giữa hai điểm.b) chốt (+) của vôn kế được mắc về phía cực ….. của nguồn điện.c) ampe kế dùng để đo …..d) mắc ….. ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được mắc véphía cực . . . . . của nguồn điện.2. đo hiệu điện thể đối với đoạn mạch song song a) vẽ vào khung dưới đây sơ đồ mạch điện tương tự hình 28.la, trong đó có thêm vôn kế được mắc với hai đầu bóng đèn 2. b) kết quả đo:bảng 1 sơ đồ mạch điện vị trí mắc | hai điểm 1 hai điểm 1 hai điểm vôn kế | 1 và 2 3 và 4 mvlà n hiêu dié “…” u12 = | u34 – umn – c) nhận xét: hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là….. va. . . . . hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: u42….. u34 – – – – – umn.3.. đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song a) kết quả đo:bảng 2 | vị trí mắcampe kế || cường độ dòng điện mạch rẽ 1 =| mạch rẽ 2 12 =mạch chính = b) nhận xét: cường độ dòng điện mạch chính bằng….. các cường độ dòng điện mạch rẽ: 1….. 11 . . . . . !2・

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1036

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email