Sách Giáo Khoa Vật Lý 9

Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay tráiBài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay tráiBài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái –

treo thanh nam châm gắn một ống dây (hình 30.1). đóng mạch điện.a) có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm ?b) đổi chiếu dòng điện chạy qua các vòng dây, hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào ?c) hãy làm thí nghiệm kiểm tra xem các câu trả s n lời trên của em có đúng không. goi y cach giai hình 30.]Bài này đề cập đến những vấn đề sau : -xác định chiều đường sức từ và tên cá ܘܟܕ ống dây có dòng điện chạy qua. – tương tác giữa thanh nam châm với ống dây này. a). xác định chiếu đường sức từ trong lòng ống dây. xác định tên các từ cực của ống dây. mô tả tương tác giữa ống dây và thanh nam châm. b). xác định chiều đường sức từ ở hai đâu. ống dây khi đổi chiều dòng điện. mô tả tương tác giữa ống dây và thanh nam châm trong trường hợp này.c). bố trí và thực hiện thí nghiệm kiểm tra, quan sát hiện tượng xảy ra, rút ra kết luận.82 bal 2hãy xác định chiếu của lực điện từ, chiếu của dòng điện, chiếu đường sức từ và tên từ cực trong các trường hợp được biểu diễn trên hình 302a, b, c, cho biết kí hiệu gđ chỉ dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và có chiều đi từ phía trước ra phía sau, kí hiệu (3) chỉ dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và có chiều đi từ phía sau ra phía trước.. s 1 百 fa) b)hình 30.2goi ý cách giảiBài này đề cập đến việc xác định chiếu của lực điện từ cũng như xác định chiếu của dòng điện hoặc chiếu đường sức từ khi biết hai trong ba yếu tố nói trên.vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định và biểu diễn trên hình vẽ: a) chiêu của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường (hình 30.2a).b) chiêu của dòng điện chạy trong dây dẫn (hình 30.2b).c) chiểu đường sức từ của từ trường tác dụng lực lên dây dẫn và tên các từ cực (hình 302c).83bai 3 hình 30,3 mô tả khung dây dẫn abcd (có thể quay quanh trục oo’) có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, chiều của dòng điện và tên các cực của nam châm đã chỉ rở trên hình.a) hậy vẽ lực f, tác dụng lên đoạn dây dẫn ab và lực f2 tác dụng lên đoạn dây dẫn cd.b) cập lực f1, f, làm cho khung dây quay theo chiều nào ?c) để cho khung dây abcd quay theo chiêu ngược lại thì phải làm thế nào ?goi ý cách giảitương tự như Bài 2, Bài này đề cập đến việc xác định chiếu của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường.a) theo hình 30.3, áp dụng quy tắc bàn tay trái cho các đoạn ab và cd, xác định và biểu diễn trên hình các lực f1, f2.b). xác định chiếu quay của khung dây dưới tác dụng của cặp lực f1, f2. c) khung dây quay theo chiếu ngược lại khi lực f1, f2 có chiều như thế nào ? muốn vậy, phải thay đổi yếu tố nào trong các yếu tố: chiêu dòng điện, chiều đường sức từ hay cả hai yếu tố ?hình 30-3

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1120

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email