Sách Giáo Khoa Vật Lý 9

thấu kính phân kìthấu kính phân kìthấu kính phân kì

Bài 44. thấu kính phân kì –

thấu kính phân kì có những đặc điểm gì khác so với thấu kính hội tụ 2 đặc điểm của thấy kính phân kì 1. quan sát và tìm cách nhận biết hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm. = những thấu kính còn lại là thấu kính phân kì. độ dày phân rìa so với phán giữa của thấu kính phân kì có gì khác với thấu kính hội tụ ?2. thí nghiệmhình 44.1 bố trí thí nghiệm như hình 44.1, trong đó chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt của một thấu kính phân kì. chùm tia ló có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính này là thấu kính phân kì ?= tiết diện mặt cắt ngang của một số thấu kính phân kì được mô tả trên hình 44.2a, b, c, с) d)kí hiệu thấu kính phân kì được vẽ như hình 44.2d. //ình 44.2119 |-trụcchính, quang tâm, tiêu điêm, tiêu cư của thấu kinh phân kl1. trục chínhquan sát lại thí nghiệm trên và cho biết trong ba tia tới thấu kính phân kì, tia nào đi qua thấu kính không bị đổi hướng? tìm cách kiểm tra điều này = trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính, có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. tia này trùng với một đường thẳng được gọi là trục chính (a) của thấu kính.2. quang tâmtrục chính của thấu kính phân kì đi qua một điểm o trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thắng, không đổi hướng. điểm o gọi là quang tâm của thấu kính.3. tiêu điểmquan sát lại thí nghiệm. ở hình 44.1 và dự đoán xem, nếu kéo dài các tia ló thì chúng có gặp nhau tại một điểm hay không? tìm cách kiểm tralại dự đoán đó hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia lótrong thí nghiệm này trên hình 44.3. = chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho các tia lo kéo dài cắt nhau tại điểm f năm trên trục chính. điểm đó gọi là tiêu điểm của thấu kính phân kì và nằm cùng phía với chùm tia tới (hình 44.4). mỗi thấu kính phân kì có hai tiêu điểm f và f” nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm o.4. tiêu cự khoảng cách từ quang tâm tới mỗi tiêu điểmof = of’=f gọi là tiêu cự của thấu kính.120δhình 44,3hình 44,4 iii – vân dung hình 44.5 vẽ thấu kính phân kì, quang tâm o, trục chính a, hai tiêu điểm f và f, các tia tới 1, 2. hãy vẽ tia ló của các tia tới này.trong tay em có một kính cận thị. làm thế nào để biết kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì ? hình 44-5trả lời câu hỏi nêu ra ở phán mở Bài.o thấu kính phần kì thường dùng có phẩm fia dày hơn phẩm giữa & chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.& đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân ki: -tila tới song song. với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm. – tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tỉa tớicở thfemchua bietđáy của nhiều loại cốc thuỷ tinh thường được làm lõm, vì vậy nó có dạng thấu kính phân kì. khi đặt cốc ܐܧܝ ܫܳ ܢܬܚ- ܫܳܧܚ ܘ .ܝܚܐ ܡܶܬ݂ܚ ܚ ܚܽܫܚ ܚܬܢܚ-ܓ݁ܶܝ ܚܬܢܚܫܐܚl – ܘܬܶ – ܂ܝ ܬ ܝ ܝ ܢܝܢ مظہر ܜ ܟ تشریحی خبر! -طاه مه ta u lay121

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1012

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email