Sách Giáo Khoa Vật Lý 9

đoạn mạch song song
đoạn mạch song song
đoạn mạch song song

Bài 5. đoạn mạch song song –

cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: i = i + l2 (1) – hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đâu mỗi mạch rẽ: u=u=u. (2)2. đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song songquan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết các điện trở r+, r2 được mắc với nhau như thế nào. nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ. = các hệ thức (1), (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gớm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó. i r2古- r (3) hình 5.1 ii – điên tro tưong đưong của đoan mach song song1. công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song songhãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở r1, r2mắc song song là : 一ー=+ +– (4) rid ri r2 – r r2 từ đó suy ra: ríđ r + r2 (4)2. thí nghiệm kiểm tra mắc mạch điện theo sơ đồ hình 5.1, trong đó r1, r2 và uab đã biết. kiểm tra lại công thức (4) bằng cách giữ uab không đổi, đo iab ; thay r1 và r2 bằng điện trở tương đương của chúng, đo iab. so sánh iab với iab.3. kết luận đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phân. = người ta thường mắc song song vào mạch điện các dụng cụ điện có cùng hiệu điện thế định mức. khi hiệu điện thế của mạch bằng hiệu điện thế định mức thì các dụng cụ này đều hoạt động bình thường và có thể được sử dụng độc lập với nhau.iii – vândungfo] trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trân có cùng hiệu điện thế định mức 220 v. hiệu điện thế của nguôn là 220 v. mỗi đô dùng đó đều có công tắc và câu chì bảo vệ riêng.+ đen và quạt được mắc thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường ? + vẽ sơ đồ mạch điện đó. cho kí hiệu sơ đồ của quạt điện là+ nếu đèn không hoạt động thì quạt có hoạt động không? vì sao ?r cho hai điện trở r =r2=3062 được mắc như sơ đồ hình 5.2a. + tinh điện trở tương đương của đoạn mạch đó. + nếu mắc thêm một điện trở ra =3062 vào đoạn mạch trên như sơ đô hình 5.2b thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu ? rз so sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phân. = mở rộng: điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song song được tính theo công thức: 1 1 1 1 ——— rtd r r2 r3.ðôi. với đoạn mạch gom hại diện trở mắc song song: cường độ dòng diện chạy qua mạch chính bằng tổng cuông độ dòng điện chạy qua các mạch re: l = l1 + 12 hiệu diện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu diện thế giữa hai đầu mỗi đoạn machirë : u = u = u.diện trở lương dương dụọc tinh theo công thức: he – r. r. r.cường độ dòng diện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện tở đ0.cở thfemchua biet |- wi vôn kế thường có diện trở rỵ rất lớn so với điện trở của đoạn mạch cân đo hiệu điện thế và được l – ܫܶܧܝ ܚ ܚܝܚܶ- ܘܚ ܚܺܫܚ ܫܶܝܠܐ ܚ-ܫܶ ܢܚܬܢܝ ܢܝ . .ܝ 2↓ܚ ܓܝܬܐ ܗܝ ܬ݁ܽܘܜܚ ܓܢܐ lܘܰܝ ܚ ܚ- ܝܶܫܽ ܢܚܬܝ kể. do đóত – – – – আর , ཆ tay vqua1 al خیر حساتھ عطاء خمحیر حیر 4 ء ۔ حد حس۔ حط ق. حس ” – ܬ ܬܫܝܬܐ ܚ-ܫܶ4ܧܝ ܚܬܢܚܬܰܬ ܐܚܐܝ1 հ7 – – ” ” j – – r,

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1036

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email