Sách Giáo Khoa Vật Lý 6

5. khối lượng - đo khối lượng5. khối lượng - đo khối lượng5. khối lượng - đo khối lượng

Bài 5. khối lượng – đo khối lượng –

đo khối lượng bằng dụng cụ gì ? i. khối lượng. đơn vị khối lượng 1. khối lượng a). hãy trả lời các câu hỏi sau : trên vỏ hộp sữa. ông thọ có ghi : “khối lượng tịnh 397g”. số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ? trên vỏ túi bột giặt omo có ghi 500g. số đó chỉ gì ? o b). hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để – 397g điền vào chỗ trống trong các câu sau: – 500g(1)… là khối lượng của bột giặt chứa trong túi. — lurợng (2) ………. là khối lượng của sữa chứa trong hộp. mọi vật đều có (3)… khối lượng của một vật chỉ (4) … chất chứa trong vật.- khối lượng2. đơn vị khối lượng5 a). trong hệ thống đo lường hợp pháp của việt nam, đơn vị đo khối lượng là kilôgam (kí hiệu: kg).kilôgam là khối lượng của một quả cần mầu, đặt ở viện đo lường quốc tế ở pháp (h.5.1). hinih 5. /18 2. v atli 6b b) các đơn vị khối lượng khác thường gặp : – gam (kí hiệu g) : lig= lookg. – héctôgam (còn gọi là lạng) : 1 lạng = 100g. – tấn (kí hiệu t) : lt = 1000kg.ii. đo khôi lượng 5. người ta đo khối lượng bằng cân. trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng cân rô-béc-van để đo khối lượng. | 1. tìm hiểu cân rô-béc-van hãy đối chiếu ảnh của cái cân rô-béc-van trong hình 5.2 với cái cân thật để nhận ra các bộ phận sau đây : đòn cân (1), đĩa cân (2), kim cân (3), hộp quả cân (4), ốc điều chỉnh (5) và con mã (6). hãy cho biết ghđ và đcnn của cân rô-béc-van trong lớp. • 2. cách dùng cân rô-béc-van để cân một vật chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa”. đó là việc (1)đặt (2) lên đĩa cân bên trái. đặt lên đĩa cân bên kia một số (3)… có khối lượng phù hợp và điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm (4). , kim cân nằm (5)… bảng chia độ. tông khối lượng của các (6) s s s s s s s s s s s s s s s s s trên đĩa cân cộng với số chỉ củacon mã sẽ bằng khối lượng của (7) * cā0. hãy thực hiện phép cân một vật nào đó bằng cân rô-béc-van.(*). đặt con mã ở vị trí số 0, vặn ốc điều chỉnh cho đến khi đòn cân nằm thăng bằng.– miligam (kí hiệu mg):lmg= — g1000 – tại: 1 tại= 100kg.hình 5.2— qudi cadin – vật đem cản – điều chỉnh số 0 – đúng giữa– thăng bằng trong hai người ai tác dụng lực đẩy, ai tác dụng lực kéo lên cái tử ?1. լմc| 1. thí nghiệm a). bố trí thí nghiệm như ở hình 6.1. nhận xét về tác dụng của lò xo lá trònlên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta đây xe cho nó ép lò xo lại.b) bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2. nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.c) đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (h.6.3),nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng.hình 6,3

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận