Sách Giáo Khoa Vật Lý 6

6. lực – hai lực cân bằng6. lực – hai lực cân bằng6. lực – hai lực cân bằng

Bài 6. lực – hai lực cân bằng –

trong hai người ai tác dụng lực đẩy, ai tác dụng lực kéo lên cái tủ ? 1. lực 1. thí nghiệm a). bố trí thí nghiệm như ở hình 6.1. nhận xét về tác dụng của lò xo lá trònlên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta đây xe cho nó ép lò xo lại.b) bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2. nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.c) đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (h.6.3),nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng.hình 6,3 dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:a) lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1). …. lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2) ………………. làm cho lò xo bị méo đi. b) lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3) – – – …. lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4)……………. làm cho lò xo bị dẫn dài ra,c) nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5) ……… 6 2. rút ra kết luận khi vật này đầy hoặc kéo vật kia, ta nói vật này tác dụng lực lên vật kia. ii. phương vả chiêu của lưc* làm lại các thí nghiệm ở hình 6.1 và 6.2.– lực hút – lực đẩy – lực kéo – lực ép- lực do lò xo ở hình 62 tác dụng lên xe lăn có phương dọc theo lò xo và có chiều hướng từ xe lăn đến cái cọc (tức là hướng từ trái sang phải).- lực do lò xo lá tròn ở hình 6.1 tác dụng lên xe lăn có phương gần song song vớimặt bàn, và có chiều đẩy ra.vậy, mỗi lực có phương và chiều xác định.hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặngtrong thí nghiệm ở hình 6,3.iii. hai lực cân bằngquan sát hình 64. đoán xem : sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau? nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.22hinih 6.4 dùng các từ thích hợp trong khung để điền vào chỗtrống trong các câu sau: – phươnga). nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng – chiềulên dây hai lực (l) ………………… sợi dây chịu tác dụng của – cân bằnghai lực cân bằng thì sẽ (2) … b) lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo — dứng yên sợi dây, có chiều hướng về bên phải. lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3) s s s s s s s s s s s s s hướng về bên trái.c) hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) ……………… nhuring пguос (5)…., tác dụng vào cùng một vật.w iv. vân dung tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:hình 6,5 hình 6,6a) gió tác dụng vào buồm một…… b) đầu tàu tác dụng vào toa tàu một…tìm một thí dụ về hai lực cân bằng. o tác dụng đấy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. ô nếu chỉ có hai lưc tác d – – ột vật mà vật vân đứng yênthì hai lực đó là hai lực cân bằng ô hai lực cân bằng là hai lực mạnh nhưnhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.có thể em chưa biết* trong tiếng việt có nhiều từ để chỉ các lực cụ thể như: lực kéo, lực đẩy, lực hút, lực nâng, lực ép, lực uốn, lực nén, lực giữ v.v… tuy nhiên, tất cả các lực đó đều có thể quy về tác dụng đẩy về phía này, hay kéo về phía kia.23

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận