Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1

Ba điểm thẳng hàngBa điểm thẳng hàngBa điểm thẳng hàng

Ba điểm thẳng hàng –

Ba điểm A, D, C thẳng hàng | Ba điểm R, S, T không thẳng hàng Thế nào là ba điểm thẳng hàng ? • Khi ba điểm A, C, D cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng (h.8a). • Khi ba điểm A, B, C không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng (h.8b).Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng Với ba điểm thẳng hàng A, C, B như trên hình 9 ta có thể nói: – Hai điểm C và B nằm cùng phía đối với A C B điểm A;- Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với H9 điểm B: – Hai điểm A và B nằm khác phía đối với điểm C: – Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Nhận xét:Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.Bời fộpỞ hình 10 thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng ? Lấy thước thẳng để kiểm tra.H. () //ình //Xem hình 11 và gọi tên:a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng. b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.Vē:a). Ba điểm M. N. P thẳng hàng. b) Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D. c) Ba điểm T., Q. R không thẳng hàng. Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau : a) Điểm… nằm giữa hai điểm M và N. b). Hai điểm R và N nằm … đối với M R N điểm M. c) Hai điểm… nằm khác phía đối với… Xem hình 13 và gọi tên các điểm : a). Nằm giữa hai điểm M và P. b) Không nằm giữa hai điểm N và Q. c). Nằm giữa hai điểm M và Q. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau : a). Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N. A, B thẳng hàng). b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N’; điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đố: Theo hình 14 thì ta có thể trồng được 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Hình 14S3. Đường thẳng đi qua hơi điểm

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1207

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email