Sách Giáo Khoa Vật Lý 12

Bài đọc thêm: một số ứng dụng của siêu âm. sôna

Bài đọc thêm: một số ứng dụng của siêu âm. sôna –

siêu âm là sóng cơ có tần số từ 20 khz trở lên, nên có bước sóng ngắn hơn bước sóng của âm nghe được rất nhiều và có thể truyền theo những chùm rất hẹp cũng như có khả năng truyền trong nước xa hơn rất nhiều, so với khi truyền trong không khí. tai nghe được rất nhiều và có thể truyền theo những chùm rất hẹp cũng như có khả пӑng truyền .)10.4 ới khi truyề g không khí bảng *۔ ——————– سر۔bảng 10.4- – – – -20000 45 8550000 7, 1 13.6100000 17 3,4 1000000 17.10-4 34,102- – q qqqq tlt aqqq qqqq qqqq aqq a aaa q qta qqqq qqq 1 ܒ ܝ ܬ — – nguyên tắc của rađa, sôna gồm một máy đặt ở mặt ngoài của đáy tàu, máy này phát một chùm siêu âm hẹp, gầ gặp đáy biển hoặc một đàn cá, một xác tàu đắ ܓܝ ܢܚܝ ܬܬ ܚ ܲܓܝ ܮܵܝlܬ ܓi yv ti llll . hiên theo hai chế độ), được khuếchy – y phát, hoạt động luân p đại rồi tác động vào một máy tự động chuyển khoảng thời gian at từ lúc phát sóng tới lúc thu – – – – – – – aqa m qqqq t t mq qq mamqqq qqqq qq qqqq qqqq ma tt t sqqqqq qqqq q qqr tàu ngầm, các vật trôi dạt, các đàn cá, thăm dò và lập bản đồ độ sâu của đáy biển. – عه -2– – – – – – –== ܬܐ – ܚܠ ———–4۔ — ܦܝ ܚ ܧ – – -= ܘܕ ܘ – – – – – – – – – – – تھی ۔ hế dùng âm để phát hiệ r – – – ܨ g một vật đ g một l bêtông, phát – a بر ہو۔d – – – – – – – – 1ܓܝ ܓܝ: ,cts ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ al τγοπg αe. di i u vn- lt toy ܩܫܝܖ ܖ âm. thước phóng mộ g siêu âm ngắn tới vật ở khoảng cách muốn đo, và ghi thời gian at từ l s s s s s s s s s s q s s st t ss s s s s sqqq s sqqs saasaa aas s s s s s s s sq s s s s sqs ܝ ܓ ¬ ܢܝܚ-ܠܬܐ . . ܠܫ : – ܓܶܫܧܫ ܚܝ ܠܫ ܘ ܐܚܬ* – f v gta 7 giá trị của khoảng cách cẩn đo, trên màn hiển thị. – *ܬܐ 4- ܀ ܠܐ– – ܚܫ — — — l- ܦ :- – “܂ – – ܦ q q sqqqqs qqq qqs sqqqq qq q qqqqq qqqq qq qq q q q q a asq qqq qqq s qqqq lll l q q t t s a s saqqq qsq qqq âm phóng và le ị bệnh một chùm siêu â (tần số từ 1 đến 5 mhz), rất ngắn (cỡ vàị us), rồi nhị rác thời nian đi và về củ — ! — – – – ܓܝܐ ܬ ܢ ܬ a- a — ܓ . . . . ܠ ܐ 1 máy phát chừnd ܬ ܢl – ܒܧ- ܝܫ.. . – ܦ – — — ܧ :ܧܒ “۔۔۔۔۔۔۔۔ h u vuv mui tuturgy đặn để cho ta ảnh của toàn bộ vật mà ta cần quan sát, trên màn hình của máy vi tính. kĩ thuật này, as a – l هشط- s. – – g các bệnh việ – át các cơ q 7– –¬ܕ ܕ ܐܕܕ tuyến giáp, dạ dày, tuyến tiền liệt, thai nhì, thậm chí để quan sát chuyển động của van tim, nghiên l a- a ܢܝܐ ܝܘܬ ܢܚܬܥܝ ܧ�ܲܒ ܼܲܚܬ: la l rt r v” -này có thể bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. do đó, trong y học, người ta còn dùng sieu am dé phá vỡ các viên sỏi trong thận, các cục máu đông, mà không phải dùng phẫu thuật. trong công nghiệp, – ۔لے’ ử dụ g khá phổ biế – a – ܓܝܐa܀a as 4 – – -56

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1105

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email