Sách giáo khoa hóa học lớp 8

Bài luyện tập 8Bài luyện tập 8

Độ tan của một chất trong nước là gì ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan ? a) Độ tan của một chất trong nước (S) là số gam chất đó tan trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở nhiệt độ xác định. Thí dụ có nghĩa là: Ở 25 °C, trong 100 g nước chỉ có thể hoà tan tối đa là 36 g NaCl để tạo ra dung dịch NaCl bão hoà.b) Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước là nhiệt độ (đối vớiđộ tan của chất khí trong nước còn phụ thuộc vào áp suất). Thí dụSNaCl(100°C) = 39,8 g, So. (20 °C, latim) = 0,005 g ; Sos(60°C, latm) = 0,001 g. 2. Nồng độ dung dịch cho biết những gì ? a). Nồng độ phần trăm của dung dịch (C%) cho biết số gam chất tan có trong100 g dung dich : C% = “ct X 100% mdd Thí dụ : Dung dịch đường 20% cho biết trong 100 g dung dịch có hoà tan 20 g đường.b) Nồng độ mol của dung dịch (CM) cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch : n CM – v (mol/l) Thí dụ : Dung dịch H2SO4 0,5M cho biết trong 1 lít dung dịch có hoà tan 0.5 mol H2SO4.3. Cách pha chế dung dịch như thế nào ? Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước, ta thực hiện theo hai bước sau: Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng. Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.150Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì ? a) SKNo.20 °C) = 31.6 g : SkNo (100°C) = 246 g; Scso, 20 °C) = 20.7 g; Scso100 °C) = 754 g; b) Sco (20 °C, latm) = 1,73 g ; Sco (60 °C, atm) = 0,079; Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4. a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng. b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1 g/cm*.3. Biết SKiso (20 °C) = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hoà ở nhiệt độ này.4*. Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH. a). Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này. b) Phải thêm bao nhiêu millít nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOHO,1M ?5. Hãy trình bày cách pha chế: a).400 g dung dịch CuSO44%. b) 300 ml dung dịch NaCl 3M.6. Hãy trình bày cách pha chế: a). 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%. b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M.151

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1113

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email