Sách giáo khoa hóa học lớp 10

Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá – khử

Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá – khử –

Rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học: Thao tác và quan sát Các hiện tượng xảy ra trong khi làm thí nghiệm. Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng xảy ra trong các phản ứng oxi hoá – khử. Viết tường trình.|- NÔI DUNG THÍNGHIệM VẢ CÁCH TIÊN HẢNH1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng rồi cho tiếp vào ống nghiệm một viên kẽm nhỏ. Quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.2. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch CuSO4 loãng. Cho vào ống nghiệm một định sắt đã được làm sạch bề mặt. Để yên ống nghiệm khoảng 10 phút. Quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.3. Phản ứng oxi hoá – khử trong môi trường axit Rót vào ống nghiệm khoảng 2 ml dung dịch FeSO4, thêm vào đó 1 ml dung dịch H2SO4 loãng. Nhỏ vào ống nghiệm trên từng giọt dung dịch KMnO4, lắc nhẹ ống nghiệm sau mỗi lần thêm một giọt dung dịch. Quan sát hiện tượng xảy ra. Giải thích hiện tượng. Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng.II – VIÊT TƯỞNG TRìNH

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1081

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email