Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1

Bội và ước của một số nguyênBội và ước của một số nguyên

Bội và ước của một số nguyên –

Bộ và ước của một số nguyên có những tính chất gì ?Bội và ước của một số nguyên . Viết các số 6,– 6 thành tích của hai số nguyên. Cho hai số tự nhiên a, b với biz 0. Khi nào thì ta nóia chia hết cho b (a; b) ? • Cho a, b e Z và b z 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = b.q thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a. Ví dụ I: – 9 là bội của 3 vì – 9 = 3. (-3).Tìm hai bội và hai ước của 6.Chú ý: • Nếu a=b.q (b+0) thì ta còn nóia chia cho b được q và viếta: b = q. • Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0. • Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào. * Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên. • Nếu c vừa là ước của a vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung của a và b.Ví dụ 2 : a). Các ước của 8 là 1, -1, 2, -2,4, – 4, 8, −8. b) Các bội của 3 là 0,3, –3, 6,– 6, 9, -9, … Tính chất * Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a cũng chia hết cho c. a:b và b : c => a : c • Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b. • Nếu hai số a, b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c. a: c và b : c => (a + b): c và (a-b): c Ví dụ 3: a)(-16) : 8 và 8: 4 nên (–16): 4. b) (-3): 3 nên 2. (-3): 3, (-2), (-3): 3,… c) 12: 4 và (-8): 4 nên [12+(-8)]: 4 và [12–(-8)]: 4. a) Tìm ba bội của −5 ; b) Tìm. Các ước Của –10.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1252

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email