Sách giáo khoa hình học 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương ICâu hỏi trắc nghiệm chương I

Câu hỏi trắc nghiệm chương I –

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? (A). Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau: (B) Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau: (C) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh; (D). Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau.2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng :(A). Lớn hơn hoặc bằng 4: (B). Lớn hơn 4;(C) Lớn hơn hoặc bằng 5; (D). Lớn hơn 5. 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn :(A). Lớn hơn hoặc bằng 6 ; (B) Lớn hơn 6:(C) Lón hon 7 ; (D). Lớn hơn hoặc bằng 8.27Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? (A) Khối tứ diện là khối đa diện lồi; (B) Khối hộp là khối đa diện lồi: (C) Lắp ghép hai khối hộp sẽ được một khối đa diện lồi; (D) Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi.. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?(A). Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.(B). Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.(C) Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.(D). Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.. Cho hình chóp S.ABC. Gọi A’ và B’ lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi đótỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’ và S.ABC bằng:1 I I 1 A) – : B) ; C)- : D) ¬ . (A) 2 (B) 3. (C) 4. (D) 8 Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A, B, C, D’ theo thứ tự là trung điểm của SA, SB. SC, SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’ và SABCD bằng:1 1 1 1 A) – : B) — : C)-; D) – (A) 2 (B) 4. (C) 8 (D) 16 Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là: (A) – a (B) si, ; (C) تم قلا (D) * Cho hình hộp ABCD A’B’C’D’. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB’D’ và khối hộp ABCD A’B’C’D’bằng:1 1 1 1 A) – : B) ; C) — : D) – (A) 2 (B) 3. (C) 4 (D) 610. Cho hình hộp ABCD A’B’C’D’, gọi O là giao điểm của AC và BD.Tỉ số thể tích của khối chóp O-A’B’C’D’ và khối hộp ABCD A’B’C’D’bằng:1 1 1 – ” – – : D) – (A) ; ; (B) ; (C) (D);

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1086

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email