Sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IVCâu hỏi và bài tập ôn tập chương IVCâu hỏi và bài tập ôn tập chương IVCâu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV –

Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau…3. 83 94 0.4 1.. Chứng minh rằng nếu l=|=bol = 1 thì số2 + 1 + z Moo là số thực (giả sử 1 + zwz 0).. Giải các phương trình sau trên C:a) (z+3 – ) –6(z+3–i) + 13 = 0;2 iz + 3 iz + 3 b) -3-4 = 0;c) (z* + 1)* + (2 + 3)* = 0…. Xét các số phức22 = – 2 – 2i, *3 =2a) Viết 21, 22, 23 dưới dạng lượng giác.7元 77t ܼ ܒ . b) Từ câu a), hãy tính cOS và sin 12. Cho z = (N6 + N2) + i (N6 — V2).a) Viết =” dưới dạng đại số và dưới dạng lượng giác. b) Từ câu a), hãy suy ra dạng lượng giác của 2.- a) Bằng cách biểu diễn hình học các số phức 2 + i và 3 + i, hãy chứng minh11 . . . . . . л răng nếu una=支。 tan b = ġ νόiια, b E (0) thì a + b = i. b) Bằng cách biểu diễn hình học các số phức 2 + i, 5 + i và 8 + i, hãy chứng1 1 . л minh rằng nếu tana = 3, tan b = ġ tann ( = voi a, b. C. e. o: s thit a + b + c = ї.2094-GT12-NC-A43. Phần thực của 2 = 2ỉ là(A) 2. (B) 2i; 44. Phần ảo của 2 = – 2ỉ là(A) -2; (B)-2i; 45. Số 2 + 2 là(A) số thực: (B) số ảo: 46. Số 2 – 2 là:(A). Số thực : (B) số ảo:147. Số T – bằng(A) 1 + i ; (B) ( – ); 48S 1210Bài tập trắc nghiệm khách quanTrong mỗi bài tập dưới đây, hãy chọn một phương án trong các phương án đãcho để được khẳng định đúng.(A) (0 : 1 – i) ; (B) {0};. Môđun của 1 – 2ỉ bằng(A)3; (B) 5;. Môđun của –2iz bằng(A) —2lzl ; (B) V2 z ;. Acgumen của -1 + i bằng(A) + k2n (k e Z) ;(C) + k2 (k e Z) ;(C) O: (D) 1. (C) 0; (D)-1. (C) O; (D) 2. (C) O; (D) 2i. (C) 1 – i ; (D) i.. Tập hợp các nghiệm của phương trình 2 = là(C) {1 – i) ; (D) {0, 1}. (C) 2; (D) 1. (C) 2 |z| ; (D) 2. (B) – + k2n (k e Z) ;(D) 홍- k2nt (k e Z).–GT12-nc-eNếu acgumen của z bằng –π/2 + k2π (k ∈ Z) thì (A) Phần ảo của 2 là số dương và phần thực của 2 bằng 0; (B) Phần ảo của 2 là số âm và phần thực của 2 bằng 0; (C) Phần thực của 2 là số âm và phần ảo của z bằng 0; (D). Phần thực và phần ảo của 2 đều là số âm.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận