Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1

Cộng hai số nguyên khác dấuCộng hai số nguyên khác dấuCộng hai số nguyên khác dấu

Cộng hai số nguyên khác dấu –

Quy tắc:Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “−” trước kết quả.Ví dụ:(-17) + (-54) = − (17+54) = −71.Thực hiện các phép tính : a) (+37) + (+81); b) (-23) + (-17). Bời fộp Tính : a) 2763 + 152: b) (-7) + (-14); c)(-35) + (–9).Tính: a) (–5) + (-248); b) 17+ |-33|: c) I-37 + +15. Điền dấu “>”, “<" thích hợp vào ô vuông:a) (-2) + (-5) (–5); b) (–10) (–3) + (-8). Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5°C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7°C ?Whận xét : Giảm 5°C có nghĩa là tăng -5°C, nên ta cần 4 tính : (+3) + (–5) = ? Gidi : Hình 46 (+3) + (-5) = -2 (h.46). Trả lời : Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh buổi chiều hôm đó là:–2°C. 1. Tìm và so sánh kết quả của :(-3) + (+3) và (+3)+(-3).Tìm và nhận xét kết quả của : a)3 + (- 6) và|-6|–||3|; b) (-2) + (+4) và|+4|–|-2 |-2. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu* Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0. * Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.Ví dụ: (-273) + 55 = -(273 - 55) (νη 273 > 55)= -218. 23. Tính: a) (-38)+27: b) 273 + (-123). Bời fộp 27. Tính: a), 26 + (– 6): b) (-75) + 50: c) 80 + (-220). 28. Tính: a) (–73)+0; b)|–18|+(-12): c) 102 + (-120).29. Tính và nhận xét kết quả của: a) 23 +(-13) và (-23) + 13: b) (-15) + (+15) và 27+ (-27). 30. So sánh: a), 1763 + (–2) và 1763: b)(-105) +5 và -105 : c) (–29) + (–11) và -29. Tính: a) (-30) + (–5): b)(-7) + (-13) c) (-15) + (-235). Tính: a), 16 + (– 6): b) 14+ (-6); c) (-8) + 12. Điền số thích hợp vào ô trống: -2 18 12 -5 b 3. -18 6 a + b O 4. -10 Tính giá trị của biểu thức: a) x + (-16), biết x = – 4: b)(-102) + y, biết y = 2. Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng x triệu đồng. Hỏi X bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái: a) Tăng 5 triệu đồng ? b). Giảm 2 triệu đồng ?

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.9 / 5. Số lượt đánh giá: 1232

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email