Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 2

Công thức nghiệm thu gọnCông thức nghiệm thu gọnCông thức nghiệm thu gọnCông thức nghiệm thu gọn

Công thức nghiệm thu gọn –

Công thức nghiệm thu gọn Đối với phương trình ax^2+bx + c = 0 (a != 0), trong nhiều trường hợp nếu đặt b = 2b’ thì việc tính toán để giải phương trình sẽ đơn giản hơn. Trước hết, nếu đặt b = 2b’48thì A = (2b)° — 4ac = 4b° — 4ac = 4(b° — ас). Kí hiệuta cóTừ bảng kết luận của bài trước hãy dùng các đẳng thức b = 2b và A = 4A để suy ra những kết luận sau :Đối với phương trình ax + bx + c = 0 (a +0) và b = 2b’, A = b° – ac: • Nếu A > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt—b’ + NA’ x = 一一• Nếu A = 0 thì phương trình có nghiệm kép X1 = x2 = -• Nếu A’ < 0 thì phương trình vô nghiệm.Công thức nghiệm vừa viết trên đây được gọi là công thức nghiệm thu gọn.Áp dụngGiải phương trình 5x° + 4x-1=0 bằng cách điển vào những chỗ trống:а— . b = ... ; C F ... ; Δ' = . VA = ...Nghiệm của phương trình : Xác định a, b, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình :17.18.19.a) 3x + 8x + 4 = 0; b) 7x - 6 2 x + 2 = 0. Bời fộp Xác định a, b, c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình : a) 4x + 4x + 1 = 0; b) 13852x - 1.4x + 1 = 0; c) 5x-6x + 1 = 0; d)-3x + 4 V6 x + 4 = 0.Đưa các phương trình sau về dạng ax° + 2box + c = 0 và giải chúng. Sau đó, dùng bảng số hoặc máy tính để viết gần đúng nghiệm tìm được (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):a) 3xo - 2x = x +3; b) (2x - W2 - 1 = (x+1)(x-1); c)3x +3 = 2(x + 1); d) 0.5x(x + 1) = (x - 1).Đố. Đố em biết vì sao khi a>0 và phương trình ax + bx + c = 0 vô nghiệm thì ax° + bx+ c>0 với mọi giá trị của x?Luyện fộp20. Giải các phương trình :2122.a) 25x – 16 = 0; b) 2x+3 = 0; c) 4,2x+5.46x = 0; d) 4x -2 V3 x = 1 – 3.. Giải vài phương trình của An Khô-va-ri-zmi (Xem Toán 7, Tập 2, tr.26):2- v. 7s – a) x = 12x + 288; b) +古x=19Không giải phương trình, hãy cho biết mỗi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm: 19a) 15x + 4x – 2005 = 0; b)- : »: – հx +1890 = 04-TOAN9nt 2-A 49Rađa của một máy bay trực thăng theo dõi chuyển động của một ôtô trong 10 phút, phát hiện rằng vận tốc V của ôtô thay đổi phụ thuộc vào thời gian bởi công thức: v = 3t^2 – 30t + 135,(t tính bằng phút, V tính bằng km/h). a) Tính vận tốc của ôtô khi t = 5 phút. b) Tính giá trị của t khi vận tốc Ôtô bằng 120 km/h (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).Cho phương trình (ẩn x) x – 2(m-1)x + m = 0.a) Tính A’.b). Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt ? Có nghiệm kép ? Vô nghiệm ?Só. Hệ thức Vi-ét và ứng dụngNghiệm và hệ số của phương trình có mối liên quan kì diệuHệ thức Vi-ét Trước hết chú ý rằng, nếu phương trình bậc hai ax° + bx + c = 0 có nghiệm thì dù đó là hai nghiệm phân biệt hay nghiệm kép, ta đều có thể viết các nghiệm đó dưới dạng:܂ ܠb – V- _ ܂ ܠb + V- _X 2a Х2 2a1. Hãy tính X1 + X2, XIX.2.504-TOAN9t2-B

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận