Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2

Đa thức một biếnĐa thức một biếnĐa thức một biến

Đa thức một biến –

Đa thức một biến Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Mỗi số được coi là một đa thức một biến. Để chỉ rõ A là đa thức của biến y, B là đa thức của biến X,… người ta viết A(y), B(X), … . Khi đó, giá trị của đa thức A(y) tại y = -1 được kí hiệu là A(-1), giá trị của đa thức B(x) tại x = 2 được kí hiệu là B(2), ….Tính A(5), B(-2), với A(y) và B(x) là các đa thức nêu trên.2. Tìm bậc của các đa thức A(y), B(x) nêu trên. o• Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không, đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó. Sắp xếp một đa thức Để thuận lợi cho việc tính toán đối với các đa thức một biến, người ta thường sắp xếp các hạng tử của chúng theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến. Ví dụ : Đối với đa thức P(x) = 6x + 3- 6x+x+ 2x”, khi sắp xếp các hạng tử của nó theo luỹ thừa giảm của biến, ta được: P(x) = 2x + x – 6x + 6x+3, và theo luỹ thừa tăng của biến, ta được : P(x) = 3 + 6x – 6x+x+2x”. Chú ý: Để sắp xếp các hạng tử của một đa thức, trước hết phải thu gọn đa thức đó.s Sắp xếp các hạng tử của đa thức B(x) (trong mục 1) theo luỹ thừa tăng của biến.Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức sau theo luỹ thừa giảm của biến :Q(x) = 4x = 2x + 5x – 2x + 1 = 2xR(x) = -x +2x“ +2x – 3x“ – 10+ x“. Nhận xét: Mọi đa thức bậc 2 của biến X, sau khi đã sắp xếp các hạng tử của chúng theo luỹ thừa giảm của biến, đều có dạng:ax+bx +ctrong đó a, b, c là các số cho trước và az 0. Chú ý: Ngoài biểu thức ở nhận xét trên, ta còn có thể gặp các biểu thức đại số, mà trong đó có những chữ đại diện cho các số xác định cho trước. Để phân biệt với biến, người ta gọi những chữ như vậy là hằng số (còn gọi tắt là hằng). Hệ sốXét đa thức P(x) = 6x^+7x*-3x + 불Vì thế, ta nói hệ số của các luỹ thừa bậc 4, bậc 2 của P(x) bằng 0. Thi “về đích nhanh nhất”: Trong 3 phút, mỗi tổ viên hãy viết các đa thức một biến có bậc bằng số thành viên của tổ mình. Tổ nào viết được nhiều nhất thì coi như tổ đó về đích nhanh nhất.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận