Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2

Đa thứcĐa thứcĐa thức

Đa thức –

Xét các biểu thức: a). Biểu thức biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng về phía ngoài trên hai cạnh góc vuông x, y của tam giác đó: Các biểu thức trên là những ví dụ về đa thức. Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.Chẳng hạn, đa thức 3x*– y° + xy – 7X có thể được viết như sau:(3x) + (y) + xy) +(-7X); do đó các hạng tử của nó là: 3x : – y oxy -7x. Để cho gọn, ta có thể kí hiệu đa thức tဒါးg các chữ in hoa A, B, M, N, P, Q. Chẳng hạn, khi kí hiệu đa thức trên là P, ta viết:P = 3xo — yo + vy – 7, Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó. Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.Thu gọn đa thứcTrong đa thức ở câu c) mục 1 có những hạng tử là các đơn thức đồng dạng (còn gọi tắt là hạng tử đồng dạng). Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng, ta được:N = xy-3xy + 3xy-3+xy- x +5=4xy-2xy- 봉, 2 Trong đa thức 4xy — 2ху — 불 + 2 không còn hai hạng tử nào đồng dạng.Ta gọi đa thức đó là dạng thu gọn của đa thức N. Hãy thu gọn đa thức sau :2 1.2 1 1 2 1 = 5 -3 +- – +5 –X + – + -X – – – Q = 5xy-3xy X”y ху + оху ༣རོ 2 3 4.Bậc của đa thứcCho đa thức: M = xy – xy“ + yo + 1. Trong đa thức đó, hạng tử xy có bậc 7: hạng tử -xy”cóbậc 5 ; hạng tử yo có bậc 6; hạng tử 1 có bậc 0. Bậc cao nhất trong các bậc đó là 7. Ta nói 7 là bậc của đa thức M. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc. Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn đa thức đó.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận