Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

Đại lượng tỉ lệ thuậnĐại lượng tỉ lệ thuậnĐại lượng tỉ lệ thuậnĐại lượng tỉ lệ thuận

Đại lượng tỉ lệ thuận –

Có cách nào để mô tả ngắn gọn hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Định nghĩa: Ta đã biết một số ví dụ về đại lượng tỉ lệ thuận như: chu vi và cạnh của hình vuông, quãng đường đi được và thời gian của một vật chuyển động đều, khối lượng và thể tích của thanh kim loại đồng chất. Hãy viết công thức tính : a) Quãng đường đi được s (km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h; 52b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V của thanh kim loại đồng chất CC khối lượng riêng D (kg/m). (Chú ý : D là một hằng số khác 0).Nhận xét : Các công thức trên đều có điểm giống nhau là : Đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0.Ta có định nghĩa sau :Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức : y = kX (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.Cho biết y tỉ lệ thuận với X theo hệ số tỉ lệ k = – Hỏi X tỉ lệ thuận với ytheo hệ số tỉ lệ nào ? Chú ý : Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y tỉ lệ thuận với x theohệ số tỉ lệ k (khác 0) thì X tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệHình 9 là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của bốn con khủng long. Mỗi con khủng long ở các cột b, c, d, nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau : | Cột || a || b | c | d | Chiều cao (mm) || 10 || 8 | 50 || 30 |Tính chấtCho biết hai đại lượng y và X tỉ lệ thuận với nhau :a). Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x :b) Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp : c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứngΧ1 Χ2 , Υ3 Σ4.X1 X2 X3 X 4 của y và X ? Giả sử y và X tỉ lệ thuận với nhau; y = kX. Khi đó, với mỗi giá trị x1, x2, xa. khác 0 của X ta có một giá trị tương ứng y1 = kX1, y2 = kX2, y3 = kX3, … 부 = 2 = 2 = . = k. 부 = 1. 부 = 1. .X X2 X3 X2 y2 X3 y 3củay, và do đó :Như vậy:Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: * Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.| • Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứngCủa đại lượng kia.Bời tộp Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4. a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với X ; b). Hãy biểu diễn y theo x; c) Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15.53 a). Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên; b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau hay không ? Vì sao ? Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng Z tỉ lệ thuận với X và tìm hệ số tỉ lệ.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận