Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2

Đơn thức đồng dạngĐơn thức đồng dạngĐơn thức đồng dạngĐơn thức đồng dạng

Đơn thức đồng dạng –

Khi nào các đơn thức được gọi là đồng dạng với nhau ? a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phân biến của đơn thức đã cho, b) Hẩy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biển của đơn thức đã cho, Các đơn thức viết đúng theo yêu cầu của câu a) là các ví dụ về đơn thức đồng dạng, còn các đơn thức viết đúng theo yêu cầu câu b) là các ví dụ về đơn thức không đồng dạng. 1. 5.Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng • Cho hai biểu thức số: A = 2.7°55 và B = 7°55.Dựa vào tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng các số, ta có thể thực hiện phép cộng A với B như sau:A+B = 2.755 + 7.55 = (2 + 1).755 = 3.755.• Bằng cách tương tự, ta có thể thực hiện các phép tính cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng.Ví dụ 1: Để cộng đơn thức 2xy Với đơn thức xy, ta làm như sau: 2xy xy = (2 + 1)xy 3xy. Ta nói đơn thức 3x^y là tổng của hai đơn thức 2x^y và x°y. Ví dụ 2: Để trừ hai đơn thức 3xy Và 7xy”, ta làm như sau: 3xy 7xy = (3- 7)xyo – 4xy. Ta nói đơn thức – 4xy” là hiệu của hai đơn thức 3xy” và 7Xy”.Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phẩm biến.Hãy tìm tổng của ba đơn thức: xyo 5xy νά –7xy.Thi viết nhanh.: Mỗi tổ trưởng viết một đơn thức bậc 5 có hai biến. Mỗi thành viên trong tổ viết một đơn thức đồng dạng với đơn thức mà tổ trưởng của mình vừa viết rồi chuyển cho tổ trưởng. Tổ trưởng tính tổng của tất cả các đơn thức của tổ mình và lên bảng viết kết quả. Tổ nào viết đúng và nhanh nhất thì tổ đó giành chiến thắng.Bời fộp Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng: 52 1 3 2 2 -Xy; Xy“; —xy; -2xy; xy; 3. y y 2 y y y 부x 2. -2. ху Ay ? – X y: -Tìm tổng của ba đơn thức: 25xy” ; 55xy” và 75 xy”.17. Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1;18. වර :보x 2y – xy+xy 4. -Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính các tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:1v 2x° + 3x° — – x°; U 5xy –xy+xy: 2 3 N – x + x; U -6xy-6xy; H xy –3xy +5xy; E 3xy – (-3xy) A 7y*z” + (–7y*z’); L – lx (불) 5 5 2 9 1 17 s x 6xy 2. x’ O 2. X 3xy s Xy -12xy35 Tính giá trị của biểu thức 16x^2y^5 –2x^3y^2 tại x = 0,5 và y = -1. Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức –2xy rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó Tính tổng của các đơn thức đó. . Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận