Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2

GócGócGóc

Góc –

Hãy nêu một số hình ảnh của mặt phẳng. 2. Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau không ? 3. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai ……. b) Cho ba điểm không thẳng hàng O, A. B. Tia OX nằm giữa hai tia OA, OB khi tia OX cắt……. 4. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thắng AB, AC và không đi qua A, B, C. a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờa. b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không ? 5. Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thắng AB. Vē ba tia OA, OB, OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?S2. Gócx y O GбсxОy 1. GócGóc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.73Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.Hình 4 Trên hình 4: Điểm O là đỉnh, hai tia Ox,Oy là hai cạnh của góc xOy. Ta viết : góc XOy, hoặc góc yOx, hoặc góc O. Các kí hiệu tương ứng là : XOy, yÔx, Ô. Cũng còn kí hiệu là ZxOy, ZyOx, ZO. Góc xOy ở hình 4b còn được gọi là góc MON, hoặc góc NOM. Góc bẹt Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau (h.4C). Hây nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt. Vẽ góc Để vẽ góc, ta cần vẽ đỉnh và hai cạnh của nó. Trong một hình có nhiều góc, người ta thường vẽ thêm một hay nhiều vòng cung nhỏ nối hai cạnh của góc đó để dễ thấy góc mà ta đang xét tới. Khi cần phân biệt các góc có chung một đỉnh,

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1010

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email