Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 tập 2

Khi nào thì хOy + уOz = хOz ?Khi nào thì хOy + уOz = хOz ?Khi nào thì хOy + уOz = хOz ?

Khi nào thì хOy + уOz = хOz ?

Khi nào thì хOy + уOz = хOz ? –

Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ. Khi hai tia Ox,Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi XOy là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không là 0°. Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ. Đối: Một học sinh đề nghị làm một “thước đo góc hình chữ nhật” như hình 22, các đoạn thẳng trên các cạnh BC, CD, DA có độ dài bằng nhau. Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.Sry Siu S S S S S uiyS SiiS SiiiiiS S SiiiiS S SiSCs 30് s 20′ 170″ 10’o180″B Hình 22S4. Khi nào thì xOy+ yOz= xOz ?XOy và yÖz là hai góc kề nhauKhi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz?Cho góc XOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc XOy, yOz, XOz. So80sánh XOy + yOz với xOz ở hình 23a và hình 23b, XOy và yOz là hai góc kề nhau Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz? Cho góc XOz và tia Oy nằm trong góc đó. Đo các góc XOy, yOz, XOz. So sánh XOy + yOz với xOz ở hình 23a và hình 23b, Hình 23Nhận xét: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì xÖỹ+yÖz = xÖz.Ngược lại, nếu xOy + yOz = xOz thì tia Oy nằm giữa hai tiaOx, Oz.2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù* Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung. Chẳng hạn trên hình 24a, хоy va уо, là hai góc kề nhau, cạnh chung là Oy.ട്ടുപി’ Hình 24 • Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90°, chẳng hạn góc 50° và góc 40° là hai góc phụ nhau. • Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180°, chẳng hạn góc 110° và góc 70° là hai góc bù nhau. * Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc kề bù (h.24b).2. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu ?Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB, OC. BOA = 45°, AOC=32”. Tính BOC. Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả. Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy, xÖy= 120°. Tính yOỹ”. Hình 27 cho biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB, AOB=60°, BOI = AOB.Tính BOI, ÁOI. a). Đo các góc ở hình 28a, ba b) Viết tên các cặp góc phụ b nhau ở hình 28b. y C O 7. O d a) b)//ình 28 a). Đo các góc ở hình 29, 30.b) Viết tên các cặp góc bù nhau ở hình 30. O /,, b ހަހިށ ~~ y Α d//ình 29 //ình 30

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.9 / 5. Số lượt đánh giá: 1241

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email