Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhânLiên hệ giữa thứ tự và phép nhânLiên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhânLiên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân –

Bất đẳng thức có luôn luôn xảy ra với số C bất kì hay không ?. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương. Hình vẽ sau minh hoạ kết quả ?i, a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng38Thức nào ? b) Dự đoán kết quả : Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số c dương thì được bất đẳng thức nào ? Tính chát. Với ba số a, b và c mà c > 0, ta có: Nếu a < b thì ac. b thì ac > bc: nếu a > b thì ac > bc. Khi nhán cả hai vế của bất đảng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.Đặt dấu thích hợp (<, >) vào ô vuông : a) (-15.2). 3.5 D (-15.08). 3.5. b) 4,15. 2.2D (-5.3). 2.2.Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âmHình vẽ sau minh hoạ kết quả : Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức –2<3 với–2 thì được bất đẳng thức (-2). (-2) >3. (-2),a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với −345 thì được bất đẳngthức nào ?b) Dự đoán kết quả : Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số c âmthì được bất đẳng thức nào ?Tính chát. Với ba số a, b và c mà c < 0, ta có: Nếu a bc: nếu a < b thì ac > bc: Nếu a > b thì ac b thì ac. 3,5 (hay –3 >−5 và 2 < 4) được gọi là hai bất đẳng thức ngược chiều. Khi nhán cả hai vẻ của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.Cho − 4a > – 4 b, hãy so sánh a và b.s Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác 0 thì sao ?3.STính chất bắc cầu của thứ tựVới ba số a, b và c ta thấy rằng nếu a < b và b < c. thì a < c. Tính chất này gọi là tính chất bắc cầu :-+-+-+-- a b cTương tự, các thứ tự lớn hơn (>), nhỏ hơn hoặc bằng (<), lớn hơn hoặc bằng (> } cũng có tính chất bắc cầu. Có thể dùng tính chất bắc cầu để chứng minh bất đẳng thức. Ví dụ. Cho a > b. Chứng minh a + 2 > b − 1. Giaiii : Cộng 2 vào hai vế của bất đẳng thức a > b, ta đượca + 2 > b + 2. (l) Cộng b vào hai vế của bất đẳng thức 2 > -1, ta đượcb + 2 > b – 1. (2) Từ (1) và (2), theo tính chất bắc cầu, suy raa + 2 > b – 1.BAI TAPMỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?a) (— 6).5 < (-5).5 : b) (–6). (-3) < (-5). (-3); c) (-2003). (-2005) < (-2005).2004; d) - 3 x < 0. Cho a -5a 8. Cho a < b, chứng tỏ : a) 2a-3 <2b-3: b) 2a-3 <2b +5. LUYÊN TAP 9. Cho tam giác ABC. Các khẳng định sau đúng hay sai: а) А + В + c > 180″; b) A + B – 180″; c) B + c < 180"; d) A+ в » 180"?10. a) So sánh (–2).3 và – 4.5. b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau: (-2).30 <-45: (-2).3 + 4.5 - 0.11. Choa < b, chứng minh :a)3a + 1 <3b + 1 : b) -2a-5 d -2b-5. 12. Chứng minh :a) 4. (-2) + 14 C4.(-1) + 14; b)(-3).2 + 5 C (-3). (-5) + 5. 13. So sánh a và b nếu :a) a +5 -3b ;c) 5а — 6 > 5b — 6: d)-2a+3 <-2b +3. 14. Cho a

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 980

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!