Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp) Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp) –

Tính nhanh tích (0,125)^3.8^3 như thế nào ? a) Viết các số 2^27 và 3^18 dưới dạng các luỹ thừa có số mũ là 9. b) Trong hai số 2^27 và 3^18, số nào lớn hơn ?39.41.42.43.Cho x = Q và xz-0. Viết x”dưới dạng: a) Tích của hai luỹ thừa trong đó có một thừa số là x”. b) Luỹ thừa của xo. c) Thương của hai luỹ thừa trong đó số bị chia là X 12. Tính :2 2 4. 4. 5 43 1 3 5 5″ .20 -10 Y -6 – + – : b) — : ; d) – – – – – – a) c) 255.45 3.2 3. “)(-)(-) 02(-) 3 4 5 4 2 3 Tìm số tự nhiên n, biết: RYT a) = 2; b) —27 c) 8″:2” = 4. 2n 81Đố: Biết rằng 1° +2° +3°+…+ 10° = 385, đốem tính nhanh được tổng: S = 2 + 4 + 6+…+20.Cùng với luỹ thừa với số mũ tự nhiên, người ta còn xét cả luỹ thừa với số mũ nguyên âm của một số khác 0. Ta có định nghĩa:

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận