Sách giáo khoa hóa học lớp 11

Luyện tập: Dẫn xuất halogen, anool và phenolLuyện tập: Dẫn xuất halogen, anool và phenol

Luyện tập: Dẫn xuất halogen, anool và phenol –

Dẫn xuất halogen Ancolno, đơn chức Phenol CHOH CHOH. Bậc của dẫn xuất Bậc của ancoi bằng bậc của Bậc của halogen bằng bậc của nguyên tử cacbon nhóm chức nguyên tử cacbon liên liên kết với nhóm -OH.kết với X.C.HX → C.H.OH CH2OH- C, H.Br. ThêX hoặc –OH 2CH2OH –>CnH2n-4 OC, H2 HO The H 2R-OH + 2Na – 2RONa+ H. cua-OH R là CnH2n- hoặc CHs C.H.OH Tách HX m” “2ጠ+1 xt X- +HDX hoặc H2O C;Hور++X–> C,H, CnH2n + H2O ch brom.” B – CHOH ாே, The H ở vòng * o、 benzen On no. choH ANGa, no.Phản ứng oxi hoá Rснон — ЭӨ Гэвсн-о không hoàn უელ9 RCH(OH)Rt — 3°.”» RcoRi-Thế H của hiđrocacbon – Cộng H2O vào anken – Thế H của benzen Điều chế bằng X * Thế X của dẫn xuất halogen – Oxi hoá cumen- Cộng HX **2° – Diéu cheetano từanken, ankin,… tinh bột194 Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C,H3Cl; các ancoi mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O. Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH, đun nóng; dung dịch NaOH + C2H2OH đun nóng. Viết phương trình hoá học của phản ứng (nếu xảy ra) giữa ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, dung dịch HNO3. Ghi Đ (đúng) hoặc S (Sai) vào ô vuông Cạnh Các câu sau : a) Hợp chất C-H2-CH2-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc loại anCO| thơm,b) Ancol etylic có thể hoà tan tốt phenol, nước. c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hiđro. d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím. e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan. g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hoà tan bình thường. h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ.Hoàn thành các dãy chuyển hoá sau bằng các phương trình hoá học: a) Metan – (1) > axetilen – (2) . etilen – (3) etanol axit axetiC.(1) (2) (3) (4) b) Benzen -o-> brombenzen -o-> natri phenolat — — phenol —-> – 2,4,6-tribromphenol. Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol.a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng. Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?A. phenol B. etanol C. đimetyl ete D, metanol195

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 978

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email