Sách giáo khoa hóa học lớp 11

Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạoLuyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạoLuyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo –

Cúng cố các khái niệm : hợp chất hữu cơ, các loại hợp chất hữu Cơ, các loại phản ứng của hợp chất hữu cơ. C. Bước đầu rèn kĩ năng giải bài tập lập công thức phân tử, viết Công thức cấu tạo của một số chất đơn giản.I – KIÊN THỨC CÂN NẤM VỦNG1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, Xianua, cacbua…).2. Hợp chất hữu cơ được chia thành hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon. 3. Liên kết hoá học trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị. 4. Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ: %%.C.9%H,. :ംCÔNG THỨC “off”° CÔNG THỨC PHÂN TỦ “* CẤU TAOܬܘܪܐ CÔNG THUO WS ĐON GIẢN NHẤT كة5. Các loại phản ứng hay gặp trong hoá học hữu cơ là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách.106 6. Đồng đẳng, đồng phânCông thức phân tử Công thức cấu tạo Tính chấtChất đồng đẳng Khác nhau một hay Tương tự nhau Tương tự nhau nhiều nhóm CH2 Chất đồng phân Giống nhau Khác nhau Khác nhau II – BẢI TÂP 1. Chất nào sau đây là hiđrocacbon ? Là dẫn xuất của hiđrocacbon ? a) CHO; b) C2H5Br ; c) CH2O2; d) CHBri; e) C6Hs ; g) CH3COOH. 2. Từ đgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy : %C = 74,16%: %H = 7,86%, còn lại là oxi Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol. 3. Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất). 4. Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X ? A. C3HBO2 B. CH10O. C. C3H10O2 D. C12H20Os 5. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O. 6.Cho các chất sau: CaH7-OH, CH3-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đồng phân của nhau ?Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách). Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau và cho biết các phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng Cộng, phản ứng tách).a) Etilen tác dụng với hiđro có Ni làm xúc tác và đun nóng. b) Đun nóng axetilen ở 600 °C với bột than làm xúc tác thu được benzen.c) Dung dịch ancol etylic để lâu ngoài không khí chuyển thành dung dịch axit axetic (giấm ăn).

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 929

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email