Sách giáo khoa hóa học lớp 11

Mở đầu về hoá học hữu cơMở đầu về hoá học hữu cơMở đầu về hoá học hữu cơ

Mở đầu về hoá học hữu cơ

Mở đầu về hoá học hữu cơ –

Hợp chất hữu Cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, Xianua, cacbua…). Khác với hợp chất vô cơ, trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon, hay gặp hiđro, oxi, nitơ, sau đó đến halogen, lưu huỳnh,… Hoá học hữu cơ là ngành Hoá học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ. Có nhiều cách để phân loại hợp chất hữu cơ, trong đó hay dùng cách phân loại dựa theo thành phần các nguyên tố tạo nên hợp chất hữu cơ.HQP CHẤT HỨU CơHHĐROCACBON DẤN XUẤT CỦA HIEDROCACBONPhân tử chỉ chứa các Phân tử có nguyên tử nguyên tốnguyên tử Cacbon và hidro khác thay thế nguyên tử hiđro của. NSA در اساسیس . . < کاسهHopHidrocacbon Hidrocacbon Hidrocacbon Dản Ancol, Anđehit, Amin, Axit, chất Onno thOm Xuất phenol, Xeton nitro esteet CUChalogen ÐOlimeNgười ta cũng thường phân loại hợp chất hữu cơ theo mạch cacbon : - Hợp chất hữu cơ mạch vòng. - Hợp chất hữu cơ mạch không vòng. Trong mỗi loại lại được chia chi tiết hơn.III - ĐÁC ĐIÊM CHUNG CỦA HOP CHẤT HỨU CO Đặc điểm cấu tạo Được cấu tạo chủ yếu từ các nguyên tố phi kim có độ âm điện khác nhau không nhiều, nên liên kết hoá học trong phân tử các hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết Cộng hoá trị.2.Tính chất vật lí Các hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp (dễ bay hơi). Phần lớn các hợp chất hữu cơ không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.3.- Tính chất hoá học Các hợp chất hữu cơ thường kém bền với nhiệt và dễ cháy. Phản ứng hoá học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau trong cùng một điều kiện, nên tạo ra hỗn hợp sản phẩm.IV - SOLUOC VÊ PHÂN TÍCH NGUYÊN TÖ Để thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ, cần tiến hành phân tích định tính và định lượng các nguyên tố.Phân tích định tính Mục đích :Xác định nguyên tố nào có trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ.1a)b) Nguyên tắc :Chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản rồi nhận biết chúng bằng các phản ứng đặc trưng.c)Phương pháp tiến hành : Trong phòng thí nghiệm, để xác định định tính cacbon và hiđro, người ta nung hợp chất hữu cơ với CuO để chuyển nguyên tố C thành CO2, nguyên tố H thành H2O (hình 4.1).892.a)b)c)Màu trắng của CuSO4 khan chuyến thành màu xanh của muối ngậm nước CuSO4.5H2O./ trong hợp chất nghiên cứu.Hỗn hợp CaH{2Oe và CuOBông trộn CuSOkhan Sự tạo thành kết tủa trắng của CaCOaxác nhận có 6Hình 4.1. Thí nghiệm \ác định định tỉnh C, H, có trong glucozơ Phương pháp xác định nguyên tố N trong một số hợp chất đơn giản là chuyển nguyên tố N trong hợp chất hữu cơ thành NH3 rồi nhận biết bằng giấy quỳ tím ẩm.Phân tích định lượng Mục đích :Xác định thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ.Nguyên tắc Cân một khối lượng chính xác hợp chất hữu cơ, sau đó chuyển nguyên tố C thành CO2; nguyên tố H thành H2O; nguyên tố N thành N2. Xác định chính xác khối lượng hoặc thể tích của các chất CO, H2O, N2, ... tạo thành, từ đó tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố. Phương pháp tiến hành Để xác định thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N, O trong chất hữu cơ, người ta tiến hành như sau : – Nung một khối lượng chính xác (a gam) hợp chất hữu cơ chứa các nguyên tố C, H, O, N đã được trộn đều với bột CuO. – Hấp thụ hơi H2O và khí CO2 lần lượt bằng H2SO4 đặc và KOH. Độ tăng khối lượng của mỗi bình chính là khối lượng H2O và CO2 tương ứng. Khí nitơ sinh ra được xác định chính xác thể tích và thường được quy về điều kiện tiêu chuẩn (dktc). So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về : thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử. Nều mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố. Oxi hoá hoàn toàn 0,600 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đkto) và 0,720 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chấtA.B-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim trong ruột non, B-caroten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiền vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 0,67 gam B–caroten rồi dẫn sản phẩm oxi hoá qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đó qua bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết quả cho thấy khối lượng bình (1) tăng 0,63 gam; bình (2) có 5,00 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử B–caroten.91

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 984

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email