Sách giáo khoa hóa học lớp 8

MolMolMol

Mol – Các em đã biết kích thước và khối lượng của nguyên tử, phân tử là vô cùng nhỏ bé, không thể cân, đo, đếm chúng được. Nhưng trong Hoá học lại cần biết có bao nhiều nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích Îa chúng th gia và tạo thành ột phả fոց hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vĩ mô”, đó là MOL (đọc là “mon”).1 – MOL LẢ Gì ? Mol là lượng chất có chứa 6.10° nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Con số 6.10° được gọi là số Avogađro và được kí hiệu là N. Thí dụ – Một mol nguyên tử sắt là một lượng sắt có chứa N nguyên tử Fe. – Một mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử H2O.II – KHỐI LƯợNG MOL LẢ Gì ? Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó.Thí dụ – Khối lượng mol nguyên tử hiđro : M = 1 g/mol. – Khối lượng mol nguyên tử oxi : Mo = 16 g/mol. – Khối lượng mol phân tử hiđro : M = 2 g/mol. – Khối lượng mol phân tử oxi : Mo, = 32 g/mol. – Khối lượng mol phân tử nước: Mo = 18 g/mol.II – THể TÍCH MOL CỦA CHẤT KHÍLẢ Gì ? Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N. phân tử của chất khí đó. Người ta đã xác định được rằng:’Hạt vô cùng nhỏ Một mol của bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, đều chiếm những thể tích bằng nhau. Nếu ở nhiệt độ 0 °C và áp suất 1 a[m (được gọi là điều kiện tiêu chuẩn, viết tắt là đktc), thì thể tích đó là 22,4 lít. Như vậy, những chất khí khác nhau thường có khối lượng mol không như nhau, nhưng thể tích mol của chúng (đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) là bằng nhau (hình 3.1).Hình 3,1 M- 2 g/mol MN, = 28 g/mol Mco, = 44 g/mol VH VN, E. ναο,Nếu ở đktc, ta có: VH, VN, Vico, = 22,4 lít.Ở điều kiện bình thường (20°C và 1 atm), 1 mol chất khí có thể tích là 24 lít.I. Mol là lượng chất có chúa N(6.10°) nguyên tử hoặc phân tửchất đó. 2. Khối lượng mol của một chất là khối lượng của W nguyên tử hoặc phán tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối. 3. Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử chất đó. Ở đkíc, thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 lít.Em có biết ? Em có thể hình dung được số Avogadro (N = 6, 10°) to lớn пһидng ndo * Еm hdy gidi bdi to dim vaш : Nếu chúng ta có N hạt gạo thì sẽ nuôi sống được loài Người trên Trái Đất này trong thời gian bạo lâu ? Biết rằng mỗi người ăn 3 büа тó1 пgдуvä тói büа ӑп5000 hat gaо. Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: a) 1,5 mol nguyên tử Al; b) 0.5 mol phân tử H2; c) 0,25 mol phân tử NaCl; d) 0.05 mol phân tử H2O. 2. Em hãy tìm khối lượng của: a) 1 mol nguyên tử CI và 1 mol phân tử Cl2; b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO : c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2; d) 1 mol phân tử NaCl, 1 mol phân tử C2H22O11 (đường). 3. Em hãy tìm thể tích (ở đkto) của: a) 1 mol phân tử CO2; 2 mol phân tử H2 : 1,5 mol phân tử O2; b) 0.25 mol phân tử O2 và 125 mol phân tử N2: 4. Em hãy cho biết khối lượng của N phân tử những chất sau: H2O: HCI , Fe2O3, C4H2O5 но Анос в А 65

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1010

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email