Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2

Nghiệm của đa thức một biếnNghiệm của đa thức một biến

Nghiệm của đa thức một biến –

Có giá trị nào của biến làm cho đa thức nhận giá trị bằng 0 không ? Nghiệm của đa thức một biến. Xét bài toán : Cho biết công thức đổi từ độ F sang độ C là C = (5/9)(F-32). Hỏi nước đóng băng ở bao nhiêu độ F ? Ta đã biết nước đóng băng ở 0°C. Trò chơi toán học: Cho đa thức P(x) = x* = x. Giáo viên chuẩn bị một số phiếu (bằng số học sinh của lớp), rồi phát cho mỗi em một phiếu. Mỗi học sinh ghi lên phiếu hai số trong các số =3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Em nào ghi được hai số đều là nghiệm của P(x) thì em đó giành chiến thắng. Bời tộp 54. Kiểm tra xem : a) x = có phải là nghiệm của đa thức P(x) = 5x + 1. không. 10 2 b). Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = x – 4x +3 không. 55. a) Tìm nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận