Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

Nhân, chia số hữu tỉNhân, chia số hữu tỉNhân, chia số hữu tỉ

Nhân, chia số hữu tỉ –

Vì mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số nên ta có thể nhân, chia hai số hữu tỉ x, y bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc nhân, chia phân số. Phép nhân số hữu tỉ có các tính chất của phép nhân phân số : giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Mỗi số hữu tỉ khác 0 đều có một số nghịch đảo. Bời tộp11. Tính: a) 2.2 : b) 0.24. ; 7 8 4 7 __. c) °(品) 0 *12. Ta có thể viết số hữu tỉ dưới các dạng sau đây :a) -o là tích của hai số hữu tỉ. Ví dụ: 5 -5. 16 16b) 高 là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ: 高 –5.Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ. 13. Tính:-3 12 25 -38 -7 3 SSS SS S b) (-2). – – – – – – – – 》(2) (-)1133)3. 7 (8) 45 9器器) 5 d) is14.须 须须 须12 Đố (h.3): Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận