Sách giáo khoa hóa học lớp 8

Nồng độ dung dịchNồng độ dung dịchNồng độ dung dịch

Nồng độ dung dịch

Biết các khái niệm: nồng độ phần trăm, nổng độ mol của dung dịch. ận dụng giải các bài tập về nồng độ dung dịch. Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. 1. Nồng độ phần trăm của dung dịchNồng độ phần trăm (kí hiệu là C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch là:C% = “ct x 100%IndidTrong đó: me là khối lượng chất tan, biểu thị bằng gam. mdd là khối lượng dung dịch, biểu thị bằng gam.Khối lượng dung dịch = khối lượng dung môi + khối lượng chất tan.Thí dụ 1Hoà tan 15 g NaCl vào 45 g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch. – Tìm khối lượng của dung dịch natri clorua :m = 15 + 45 = 60 (g) – Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch natri clorua: c% = x 100% = 25% 60 Thí dụ 2- Một dung dịch H2SO4 có nồng độ 14%. Tính khối lượng H2SO4 có trong 150 g dung dịch.- Khối lượng H2SO4 có trong 150 g dung dịch 14% là:1.4 x 150 HSO 21(g)143Thí dụ 3 – Hoà tan 50 g đường vào nước, được dung dịch đường có nồng độ 25%. Hãy tính: a) Khối lượng dung dịch đường pha chế được. b) Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế. – Khối lượng dung dịch đường pha chế được :100×50 mdd F =200 (g)- Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế: mdm = 200—50=150 (g)2. Nồng độ mol của dung dịchNồng độ mol (kí hiệu là CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.Công thức tính nồng độ mol của dung dịch là:CM – (mol/l)Trong đó: n là số mol chất tan, V là thể tích dung dịch, biểu thị bằng lít (I).Thí dụ 1Trong 200 ml dung dịch có hoà tan 16 g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch.- Số mol CuSO4 có trong dung dịch: ncuso, = 嵩 = 0, 1 (mol)- Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 :CM = 봄 = 0,5 (mol/l) hoặc viết là 0,5MThí dụ 2Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dịch đường lM. Tính nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn.144- Số mol đường có trong dung dịch 1 : n1 = 0,5 x 2 = 1 (mol). – Số mol đường có trong dung dịch 2 : n2 = 1 x 3 = 3 (mol). – Thể tích của dung dịch đường sau khi trộn : V = 2 + 3 = 5 (I). – Nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn :3+1 4CM = -=-= 0,8(M M sis (M)I. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dich: Ο α = “”clix 100% ITldd2. Nồng độ mol cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch :CM = (mol/l)BA| TÂPl. Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% ? A. Hoà tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước. B. Hoà tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước. C. Hoà tan 100 g BaCl2 trong 100 g nước. D. Hoà tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước. E. Hoà tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước. Tìm kết quả đúng.2. Tính nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hoà tan 20 g KNO3. Kết quả sẽ là: A. 0.233M, B. 23.3M, C. 2,33M, D. 233M. Tìm đáp số đúng.10HOẢ HOC B. A 145Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch. b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch. c) 400 g CuSO4 trong 4 lít dung dịch. d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500 ml dung dịch. Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M. b) 500 ml dung dịch KNO32M. c) 250 ml dung dịch CaCl2 0,1M, d) 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3M.S. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: a) 20 g KCl trong 600 g dung dịch. b) 32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịch. c) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch.6. Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau : a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M. b) 50 g dung dịch MgCl2 4%. c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1M,7. Ở nhiệt độ 25 °C, độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hoà muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.146 10HOẢ HOC 8-B

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 940

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email