Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

Ôn tập chương IÔn tập chương IÔn tập chương I

Ôn tập chương IÔn tập chương I

Ôn tập chương I –

Nêu ba cách viết của số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số. Thế nào là số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm ? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ? Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào ? Định nghĩa luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ, Viết các công thức: – Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. – Chia hai luỹ thừa cùng cơ số khác 0. – Luỹ thừa của một luỹ thừa. – Luỹ thừa của một tích. – Luỹ thừa của một thương. Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ ? Cho ví dụ.Tỉ lệ thức là gì ? Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức thể hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.Thế nào là số vô tỉ ? Cho ví dụ. Thế nào là số thực? Trục số thực ?Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.1.Một số bởng tổng kếtQuan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, RHình 847 2.96.48Các phép toán trong QVới a, b, c, d, m e Z, m > 0.Phép nhân:Phép chia:Phép luỹ thừa : Với x, y e Q, m, n = N :1 +”… (x z 0, m > n)Bời tộp Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể) : a) 1 —-0523 21 23 21b) . 19.- .33; 7 3 7 3 97.98.100.101.Tính nhanh : a) (-6.37. 0.4). 2.5; b) (-0.125). (-5.3). 8: c) (-25). (-4). (-79);1 3.d) (-0,375). 4; … (-2).11 5 d) – – – – y + 0,25 = -. ) is y + 6Tính giá trị của các biểu thức sau:3.I F -U, ) — : (- —— : (-2); ———2 9-[ -1.008)2531 -6Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2062 400đ.Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.Tìm x, biết: a) x = 2,5; b) x = -1,2; c)|x| + 0,573 = 2; d) x + 1 -4 = -1.4 TOẢN 7/1-A49Theo hợp đồng, hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 12800 000 đồng ? Một cửa hàng có ba tấm vải dài tổng cộng 108m. Sau khi bán đi tấm thứ nhất, tấm thứ hai và tấm thứ ba thì số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải lúc đầu ?

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1124

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email