Sách giáo khoa đại số và giải tích 11

Ôn tập chương IVÔn tập chương IVÔn tập chương IV

Ôn tập chương IV

Ôn tập chương IV –

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số. Tên của một học sinh được mã hoá bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong số này là giá trị của một trong các biểu thức A, H, N, O.4.5.6.142* _ー4” N– im“: O = limo *** 31 + 7 4″Hãy cho biết tên của học sinh này, bằng cách thay các chữ số trên bởi các chữ kí hiệu biểu thức tương ứng. a) Có nhận xét gì về công bội của các cấp số nhân lùi vô hạn ? b) Cho ví dụ về một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương và tính tổng của mỗi cấp số nhân đó.Tìm các giới hạn sau : a) lim b) lim ‘ ’36 x→2 x* + x +4 x-y-3 + 3 c) in : d) lim (-x +1 – 2x + 1); – 4 X – 4 V→十○○ x +3 V – 2 x + 4 = x e) linn f) lim . x-x-o 3. – 1 . \ -3 כץ – ל.x – 12 3 2 Cho hai hàm số f(x) = 1 và g(x) = a t +1a) Tính lim f(x) ; lim g(x); lim f(x) và lim g(x). x-0 X-} () 基一*十ーの . -« +9 ܡܓb). Hai đường cong sau đây (h, 60) là đồ thị của hai hàm số đã cho. Từ kết quả câu a), hãy xác định xem đường cong nào là đồ thị của mỗi hàm số đó.yHinih 60 7.8.9.1. O1. 1.. Cho dãy số (un) với un =Xét tính liên tục trên IR của hàm số x – x -2 g(x) = x – 2 5-y nếu x < 2.nếu x > 2Chứng minh rằng phương trình A” – 3x”+ 5Y – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng (-2; 5).Bời tập trắc nghiệmMệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ? (A). Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm. (B) Nếu (un) là dãy số tăng thì limu, = +oo. (C) Nếu limum = +2O và lim vn = +ơo thì lim(un – vn) = 0. (D). Nếu u1 = a” và -1 < a < 0 thì limu = 0. 1 + 2 + 3 +...+ nMệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ? (A) limu = 0; (B) limu, = ; (C) limu, = 1 ;(D). Dãy (un) không có giới hạn khi n → +ơo.. Cho dãy số (un) với un = 2 + (N2) +...+(2)".Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : (A) limu, = N2 + (N2) * + ... + (N2)" + ... = 2 1 - 2 (B) limu = - O; (C) limu, = +CO ; (D). Dãy số (un) không có giới hạn khi n → +oo. 143Cho phương trình - 4x^3 + 4x - 1 = 0. (1) Mệnh đề sai là: (A). Hàm số f(x) = -4x^3 + 4x - 1 liên tục trên R; (B). Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng (-vô cùng; 1); (C) Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng (-2: 0); (D) Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trên khoảng (-3; ½)

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1176

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email